Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 25.01.2023. 11:41

Usluge prodaje avio karata

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 25.01.2023.
GODIŠNJE OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA OKVIRNI
SPORAZUM

1031-1-2-18-9-6-1031/23


Broj(evi) obavještenja o dodjeli 1031-1-2-18-5-15/21
ugovora

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv GENERALNI SEKRETARIJAT VIJEĆA MINISTARA BIH
IDB/JIB 4200334950003
Kontakt osoba Jelena Simić
Adresa Trg BiH 1
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Opština/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 282-648
Faks (033) 282-649
Elektronska pošta jelena.simic@sm.gov.ba
Internet adresa www.vijeceministara.gov.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Nivo Državni nivo

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka usluga prodaje avio karata

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 63510000-7 Usluge putničkih agencija i slične usluge

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač
 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 TRAVEL CENTAR DOO SARAJEVO 4201645140001 Stari Grad Bosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

136752,13

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

16.08.2021. - 16.08.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

16.08.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 2655,55 24.02.2022. TRAVEL CENTAR DOO SARAJEVO
2 841,02 18.03.2022. TRAVEL CENTAR DOO SARAJEVO
3 2395,72 03.04.2022. TRAVEL CENTAR DOO SARAJEVO
4 586,32 07.04.2022. TRAVEL CENTAR DOO SARAJEVO
5 3197,43 06.04.2022. TRAVEL CENTAR DOO SARAJEVO
6 4581,20 05.05.2022. TRAVEL CENTAR DOO SARAJEVO
7 5084,62 05.05.2022. TRAVEL CENTAR DOO SARAJEVO
8 1888,04 05.05.2022. TRAVEL CENTAR DOO SARAJEVO
9 7552,12 05.05.2022. TRAVEL CENTAR DOO SARAJEVO
10 1529,92 12.09.2022. TRAVEL CENTAR DOO SARAJEVO
11 3384,63 02.11.2022. TRAVEL CENTAR DOO SARAJEVO
12 6119,67 02.11.2022. TRAVEL CENTAR DOO SARAJEVO

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: