Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 30.01.2023. 09:16

Pogonsko gorivo

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 30.01.2023.
GODIŠNJE OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA OKVIRNI
SPORAZUM

687-7-1-85-9-11-687/23


Broj obavještenja o nabavci 687-7-1-85-3-78/22

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPŠTINA PRNJAVOR
IDB/JIB 4401227610009
Kontakt osoba Dragica Jugović
Adresa Karađorđeva 2
Poštanski broj 78430 Prnjavor (sp bl)
Opština/Grad Prnjavor
Telefon (051) 663-286
Faks (051) 663-286
Elektronska pošta javnenabavke@prnjavor.ba
Internet adresa opstinaprnjavor.net

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Nivo Opštinski nivo (RS),Prnjavor

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka pogonskog goriva

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09132100-4 Bezolovni benzin
Dodatni predmet(i) 09134220-5 Dizel gorivo (EN 590)

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač
 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 NESTRO PETROL A.D. BANJA LUKA 4400959260004 Banja Luka Bosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

29781,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

27.07.2022. - 31.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

27.07.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 22500,00 27.07.2022. NESTRO PETROL A.D. BANJA LUKA

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: