Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 30.01.2023. 08:29

Intraokularna meka zadnjekomorna sočiva

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 30.01.2023.
GODIŠNJE OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA OKVIRNI
SPORAZUM

106-1-1-402-9-25-106/23


Broj(evi) obavještenja o dodjeli ugovora 106-1-1-402-5-144/21

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JZU BOLNICA "SVETI VRAČEVI" BIJELJINA
IDB/JIB 4400425470003
Kontakt osoba Nataša Pavlović
Adresa Srpske vojske br. 53
Poštanski broj 76300 Bijeljina (sp bl)
Općina/Grad Bijeljina
Telefon (055) 202-642
Faks (055) 212-529
Elektronska pošta uprava@bolnicabijeljina.com
Internet adresa www.bolnicabijeljina.com

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Nivo Entitetski nivo,Republika Srpska

I 2.c. Djelatnost

Zdravstvo

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Potrošni materijal za potrebe Odjeljenja za oftalmologiju

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu
Dodatni predmet(i) 33730000-6Proizvodi za njegu očiju i korektivne leće

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Intraokularna meka zadnjekomorna sočiva

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33730000-6 Proizvodi za njegu očiju i korektivne leće

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
3 Godina(e)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1,,MEDICOM,, D.O.O.4400441670004BijeljinaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

395000,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

01.11.2021. - 30.07.2024.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

01.11.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1118500,0025.02.2022. ,,MEDICOM,, D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Jednokratni injektori ili jednokratni kertridži

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33730000-6 Proizvodi za njegu očiju i korektivne leće

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
3 Godina(e)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1,,MEDICOM,, D.O.O.4400441670004BijeljinaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

31400,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

01.11.2021. - 30.07.2024.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

01.11.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
19420,0025.02.2022. ,,MEDICOM,, D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Trodjelna intraokularna meka zadnjekomorna sočiva

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33730000-6 Proizvodi za njegu očiju i korektivne leće

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
3 Godina(e)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1,,MEDICOM,, D.O.O.4400441670004BijeljinaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

60000,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

01.11.2021. - 30.07.2024.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

01.11.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
115000,0025.02.2022. ,,MEDICOM,, D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Jednokratni injektori ili jednokratni kertridži

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33730000-6 Proizvodi za njegu očiju i korektivne leće

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
3 Godina(e)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1,,MEDICOM,, D.O.O.4400441670004BijeljinaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

3140,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

01.11.2021. - 30.07.2024.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

01.11.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1785,0025.02.2022. ,,MEDICOM,, D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Set za operaciju sive mrene

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33730000-6 Proizvodi za njegu očiju i korektivne leće

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
3 Godina(e)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1,,MEDICOM,, D.O.O.4400441670004BijeljinaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

334650,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

01.11.2021. - 30.07.2024.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

01.11.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1155640,0025.02.2022. ,,MEDICOM,, D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Tripan Blue 1mg/ml sterilan rastvor boje za bojenje prednje kapsule sočiva

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33730000-6 Proizvodi za njegu očiju i korektivne leće

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
3 Godina(e)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1,,MEDICOM,, D.O.O.4400441670004BijeljinaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

8250,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

01.11.2021. - 30.07.2024.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

01.11.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
13300,0025.02.2022. ,,MEDICOM,, D.O.O.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: