Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 30.01.2023. 10:27

19. M02AC Kamfor, metil salicilat, benzil nikotinat, levomentol krema (20 + 10 + 10 + 10) mg/g krema g

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 30.01.2023.
GODIŠNJE OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA OKVIRNI
SPORAZUM

617-1-1-496-9-55-617/23


Broj(evi) obavještenja o dodjeli 617-1-1-496-5-96/22
ugovora

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv ZAVOD ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU " DR MIROSLAV ZOTOVIĆ"
IDB/JIB 4400917770002
Kontakt osoba Đorđe Novković
Adresa Slatinska 11
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 348-469
Faks (051) 348-469
Elektronska pošta javnenabavke@zotovicbl.org
Internet adresa www.zotovicbl.com

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Nivo Entitetski nivo,Republika Srpska

I 2.c. Djelatnost

Zdravstvo

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lijekovi II/21, 127-23-17186/21

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu
Dodatni predmet(i) 33600000-6Farmaceutski proizvodi

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

1. A03BB01 Butilskopolamin tablete 10 mg tableta

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

1. A03BB01 Butilskopolamin tablete 10 mg tableta

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
18 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA4403258750006Banja LukaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1600,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

18.02.2022. - 18.08.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

18.02.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
11600,0018.02.2022. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

2. A07AX03 Nifuroksazid kapsule 200 mg kapsula

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

2. A07AX03 Nifuroksazid kapsule 200 mg kapsula

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
18 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

520,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

21.02.2022. - 21.08.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

21.02.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1520,0021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

3. A11DB Tiamin, piridoksin, cijanokobalaminrastvor za injekciju (100+100+1) mg/2 mL ampula

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

3. A11DB Tiamin, piridoksin, cijanokobalaminrastvor za injekciju (100+100+1) mg/2 mL ampula

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
18 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1PHOENIX PHARMA D.O.O.4400375940003BijeljinaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

6310,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

18.02.2022. - 18.08.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

18.02.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
16310,0018.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

5. B01AF01 Rivaroksaban film-tablete 10 mg tableta 19000

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

5. B01AF01 Rivaroksaban film-tablete 10 mg tableta 19000

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
18 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

20520,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

21.02.2022. - 21.08.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

21.02.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
120520,0021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

6. C05BA03 Heparin gel 300 i.j/g g 40000

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

6. C05BA03 Heparin gel 300 i.j/g g 40000

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
18 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

3600,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

21.02.2022. - 21.08.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

21.02.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
13600,0021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

7. C05BA03 Heparin krem 300 i.j/g g 12000

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

7. C05BA03 Heparin krem 300 i.j/g g 12000

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
18 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1080,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

21.02.2022. - 21.08.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

21.02.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
11080,0021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

8. D03AX03 Dekspantenol mast 50 mg/g g

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

8. D03AX03 Dekspantenol mast 50 mg/g g

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
18 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1PHOENIX PHARMA D.O.O.4400375940003BijeljinaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

2597,40

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

18.02.2022. - 18.08.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

18.02.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
12597,4018.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

9. D04AA09 Hlorpiramin mast 10 mg/g g 8000

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

9. D04AA09 Hlorpiramin mast 10 mg/g g 8000

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
18 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA4403258750006Banja LukaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

2640,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

18.02.2022. - 18.08.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

18.02.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
12640,0018.02.2022. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

11. J01CR02 Amoksicilin + klavulanska kiselina film-tablete (875 + 125) mg tableta

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

11. J01CR02 Amoksicilin + klavulanska kiselina film-tablete (875 + 125) mg tableta

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
18 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1UNIFARM D.O.O.4209481750009LukavacBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

2880,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

21.02.2022. - 21.08.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

21.02.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
12880,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

12. J01CR02 Amoksicilin + klavulanska kiselina prašak za oralnu suspenziju (125+31,25) mg/5 mL komad

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

12. J01CR02 Amoksicilin + klavulanska kiselina prašak za oralnu suspenziju (125+31,25) mg/5 mL komad

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
18 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1PHOENIX PHARMA D.O.O.4400375940003BijeljinaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

99,80

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

18.02.2022. - 18.08.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

18.02.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
199,8018.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

13. J01CR02 Amoksicilin + klavulanska kiselina prašak za oralnu suspenziju (250+62,5) mg/5 mL komad

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

13. J01CR02 Amoksicilin + klavulanska kiselina prašak za oralnu suspenziju (250+62,5) mg/5 mL komad

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
18 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1PHOENIX PHARMA D.O.O.4400375940003BijeljinaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

177,60

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

18.02.2022. - 18.08.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

18.02.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1177,6018.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

14. J01CR02 Amoksicilin + klavulanska kiselina prašak za oralnu suspenziju (400+57) mg/5 mL komad

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

14. J01CR02 Amoksicilin + klavulanska kiselina prašak za oralnu suspenziju (400+57) mg/5 mL komad

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
18 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

132,60

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

21.02.2022. - 21.08.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

21.02.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1132,6021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

15. J01DB01Cefaleksin prašak za oralnu suspenziju 250 mg/5 mL komad

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

15. J01DB01Cefaleksin prašak za oralnu suspenziju 250 mg/5 mL komad

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
18 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

90,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

21.02.2022. - 21.08.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

21.02.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
190,0021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

16. J01MA06 Norfloksacin film-tablete 400 mg tableta

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

16. J01MA06 Norfloksacin film-tablete 400 mg tableta

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
18 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1UNIFARM D.O.O.4209481750009LukavacBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

114,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

21.02.2022. - 21.08.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

21.02.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1114,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

19. M02AC Kamfor, metil salicilat, benzil nikotinat, levomentol krema (20 + 10 + 10 + 10) mg/g krema g

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

19. M02AC Kamfor, metil salicilat, benzil nikotinat, levomentol krema (20 + 10 + 10 + 10) mg/g krema g

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
18 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

528,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

21.02.2022. - 21.08.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

21.02.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1528,0021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

22. N05BA01 Diazepam rektalne klizme 10 mg klizma 50

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

22. N05BA01 Diazepam rektalne klizme 10 mg klizma 50

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
18 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1UNIFARM D.O.O.4209481750009LukavacBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

602,50

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

21.02.2022. - 21.08.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

21.02.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1602,5021.02.2022. UNIFARM D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

26. R05CA12 Suvi ekstrakt lista bršljana, ne sadrži alkohol sirup 7mg/1 mL komad 30

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

26. R05CA12 Suvi ekstrakt lista bršljana, ne sadrži alkohol sirup 7mg/1 mL komad 30

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
18 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1FARMAVITA D.O.O.4200075750009VogošćaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

219,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

21.02.2022. - 21.08.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

21.02.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1219,0021.02.2022. FARMAVITA D.O.O.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: