Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 02.03.2023. 12:50

Sredstva za adaptaciju školskih prostora

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 02.03.2023.
IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE

30234-8-1-2-25-2/23


Broj postupka 30234-8-1-2/23

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OSNOVNA ŠKOLA "FRA LOVRO KARAULA" LIVNO
IDB/JIB 4281075950008

I 2. Zajednička nabavka

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabava sredstava za adaptaciju školskih prostora za potrebe OŠ "Fra Lovro Karaula" Livno

II 4.b. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 44800000-8 Boje, lakovi i smole

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Izravni sporazum

III 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

III 5. Ishod postupka

Dodijeljen

IV DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač
 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Color Ćavar d.o.o. 4281297850001 Livno Bosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Vrijednost računa/ugovora bez PDV-a u KM

6000,00

IV 2.b. Datum računa/ugovora
2.3.2023.
IV 5. Dodatne informacije

Nabava sredstava za adaptaciju školskih prostora za potrebe OŠ "Fra Lovro Karaula" Livno

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: