Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 03.03.2023. 13:23

Kancelarijski materijal i školski pribor

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 03.03.2023.
OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

596-7-1-2-5-11/23


Broj obavještenja o nabavci 596-7-1-2-3-2/23

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA VASPITANJE MUŠKE DJECE I OMLADINE-
SARAJEVO
IDB/JIB 4200302750002
Kontakt osoba JASMINA ADILOVIĆ
Adresa Humska 81
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telefon (033) 726-320
Faks (033) 654-895
Elektronska pošta info.zavod@zavod-sarajevo.com.ba
Internet adresa www.zavod-sarajevo.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 2.c. Djelatnost

Socijalna skrb

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Dodjeljuje se ugovor za

Jedan lot

II 2.a-1. Redni brojevi lotova za koje se dodjeljuje ugovor

1

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe Zavoda za vaspitanje muške djece i omladine-Sarajevo

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka kancelarijskog materijala, školskog pribora i kompjuterske opreme za potrebe Zavoda za vaspitanje muške djece i
omladine-Sarajevo

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30000000-9 Kancelarijski i kompjuterske mašine, oprema i potrepštine osim namještaja i paketa programske podrške
  22800000-8 Papirni ili kartonski registratori, knjigovodstvene knjige,
  30200000-1 Kompjuterska oprema i potrepštine

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka kancelarijskog materijala i školskog pribora

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka kancelarijskog materijala potrebnog u radu Zavoda za vaspitanje muške djece i omladine-Sarajevo kao i školskog
pribora potrebnog za obrazovni proces smještenih korisnika usluga Zavoda za vaspitanje muške djece i omladine-Sarajevo

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30000000-9 Kancelarijski i kompjuterske mašine, oprema i potrepštine osim namještaja i paketa programske podrške

II Ukupna količina ili obim ugovora

definisano u tenderskoj dokumentaciji

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

7866,53

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Ul. Humska 81, općina Novo Sarajevo, sjedište Zavoda za vaspitanje muške djece i omladine-Sarajevo

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač
 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 DEFTER DOO SARAJEVO 4 / 5 4200303990007 Sarajevo Novi Grad Bosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

7486,71

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

7486,71

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

27.02.2023.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

2

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

7486,71

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

7837,36

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: