Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 03.03.2023. 14:34

Stolna i prenosiva računala

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 03.03.2023.
OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA

883-7-1-17-5-36/23


Broj obavijesti o nabavi 883-7-1-17-3-36/22

ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE
IDB/JIB 4272123440000
Kontakt osoba KATARINA ILIĆ
Adresa Trg Herceg-Bosne 1
Poštanski broj 88340 Grude (hp mo)
Općina/Grad Grude
Telefon (039) 661-397
Faks (039) 661-398
Elektronička pošta racunovodstvo@szz-zzh.ba
Internet adresa www.szz-zzh.ba

I 2. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravna osoba iz članka 4. stavak (1) točka b) ZJN

I 2.b. Razina

Županijska razina,Zapadnohercegovački kanton

I 2.c. Djelatnost

Socijalna skrb

I 3. Zajednička nabava

Ne

I 4. Nabava u ime drugih ugovornog tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Dodjeljuje se ugovor za

Više lotova

II 2.a-1. Redni brojevi lotova za koje se dodjeljuje ugovor

1, 2

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

nabava stolnih računala i prijenosnih LOT1 i nabava licence Microsoft Office LOT 2

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

nabavu stolnih računala i prijenosnih računala LOT 1 i nabavu licence Microsoft Office 2021 LOT 2, za potrebe Službe za
zapošljavanje Županije Zapadnohercegovačke


II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30000000-9 Uredski i računalni strojevi, oprema i potrepštine osim namještaja i paketa programske podrške
  30213300-8 Stolno računalo
Dodatni predmet(i) 30213100-6 Prenosiva računala
  48000000-8 Programski paketi i informacijski sustavi

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne


ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 1 stolnia računala i prijenosnia računala

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Služba za zapošljavanje Županije Zapadnohercegovačke nabavlja sedam (7) stolnih računala i šest (6) prijenosnih računala.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30000000-9 Uredski i računalni strojevi, oprema i potrepštine osim namještaja i paketa programske podrške

II Ukupna količina ili obim ugovora

1

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

17900,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

2 mjeseca

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Služba za zapošljavanje Županije Zapadnohercegovačke
Trg Herceg Bosne 1 Grude

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuditelju/grupi ponuditelja

Jedan ponuđač

 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 ELUR D.O.O. KISELJAK 4236010950005 Kiseljak Bosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

17898,00

IV 2.b. Mjesečna vrijednost bez PDV-a u KM

17898,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

06.02.2023.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

3

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

17898,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

17898,00

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabava financirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 2 licence Microsoft Office 2021

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Služba za zapošljavanje Županije Zapadnohercegovačke nabavlja trinaest (13) licenci Microsoft Office 2021

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30000000-9 Uredski i računalni strojevi, oprema i potrepštine osim namještaja i paketa programske podrške

II Ukupna količina ili obim ugovora

1

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

7100,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

2 mjeseca

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Služba za zapošljavanje Županije Zapadnohercegovačke
Trg Herceg Bosne 1

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuditelju/grupi ponuditelja

Jedan ponuđač
 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 HERTRONIC D.O.O. 6 / 7 4272068320008 Grude Bosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

6071,44

IV 2.b. Mjesečna vrijednost bez PDV-a u KM

6071,44

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

06.02.2023.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

5

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

4

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

6071,44

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

6563,05

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabava financirana iz sredstava EU?

Ne

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: