Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 03.03.2023. 15:22

Usluge održavanja klima uređaja i sistema za hlađenje u Središnjem uredu

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 03.03.2023.
OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

743-1-2-88-5-49/23


Broj obavještenja o nabavci 743-1-2-88-3-70/22

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE BIH
IDB/JIB 4401711930000
Kontakt osoba Radmila Mikulić
Adresa Bana Lazarevića bb
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Općina/Grad Banja Luka
Telefon (051) 335-100
Faks (051) 335-338
Elektronska pošta ervina.catak@uino.gov.ba
Internet adresa

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Državni nivo

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne


I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge održavanja i popravki

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Dodjeljuje se okvirni sporazum za

Više lotova

II 2.a-1. Redni brojevi lotova za koje se dodjeljuje okvirni sporazum

1, 2, 3, 4

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojim je zaključen okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

600000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Vršenje usluga održavanja klima uređaja i sistema za hlađenje za potrebe Uprave za indirektno oporezivanje

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Vršenje usluga održavanja klima uređaja i sistema za hlađenje za potrebe Uprave za indirektno oporezivanje, podijeljeno u
LOT-ove, kako slijedi:
LOT I - Vršenje usluga održavanja klima uređaja i sistema za hlađenje u Središnjem uredu;
LOT II - Vršenje usluga održavanja klima uređaja i sistema za hlađenje u Regionalnom centru Banja Luka i njegovim
organizacionim jedinicama;
LOT III - Vršenje usluga održavanja klima uređaja i sistema za hlađenje u Regionalnom centru Sarajevo i njegovim
organizacionim jedinicama;
LOT IV - Vršenje usluga održavanja klima uređaja i sistema za hlađenje u Regionalnom centru Mostar i njegovim
organizacionim jedinicama;
LOT V - Vršenje usluga održavanja klima uređaja i sistema za hlađenje u Regionalnom centru Tuzla i njegovim
organizacionim jedinicama.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje okvirni sporazum

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT I - Vršenje usluga održavanja klima uređaja i sistema za hlađenje u Središnjem uredu

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

LOT I - Vršenje usluga održavanja klima uređaja i sistema za hlađenje u Središnjem uredu

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

kao u td

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

110000,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24.02.2023. - 24.02.2025.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

kao u td

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač
 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 ROYAL COMPANY DOO 4400382210002 Bijeljina Bosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM


110000,00

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

24.02.2023.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

48000,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

48000,00

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog okvirnog sporazuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje okvirni sporazum

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT II - Vršenje usluga održavanja klima uređaja i sistema za hlađenje u Regionalnom centru Banja Luka i njegovim
organizacionim jedinicama

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

LOT II - Vršenje usluga održavanja klima uređaja i sistema za hlađenje u Regionalnom centru Banja Luka i njegovim
organizacionim jedinicama

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

kao u td

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

130000,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24.02.2023. - 24.02.2025.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

kao u td

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač
 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 ROYAL COMPANY DOO 4400382210002 Bijeljina Bosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

130000,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

65000,00

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

24.02.2023.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

46200,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

46200,00

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog okvirnog sporazuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje okvirni sporazum

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT III - Vršenje usluga održavanja klima uređaja i sistema za hlađenje u Regionalnom centru Sarajevo i njegovim
organizacionim jedinicama;

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

LOT III - Vršenje usluga održavanja klima uređaja i sistema za hlađenje u Regionalnom centru Sarajevo i njegovim
organizacionim jedinicama

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

kao u td

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

100000,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24.02.2023. - 24.02.2025.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

kao u td

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač
 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 ROYAL COMPANY DOO 4400382210002 Bijeljina Bosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

100000,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

50000,00

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

24.02.2023.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

56700,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

56700,00

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog okvirnog sporazuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje okvirni sporazum

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT IV - Vršenje usluga održavanja klima uređaja i sistema za hlađenje u Regionalnom centru Mostar i njegovim
organizacionim jedinicama;

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

LOT IV - Vršenje usluga održavanja klima uređaja i sistema za hlađenje u Regionalnom centru Mostar i njegovim
organizacionim jedinicama;

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

kao u td

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

150000,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24.02.2023. - 24.02.2025.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

kao u td

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač
 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 ROYAL COMPANY DOO 4400382210002 Bijeljina Bosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

150000,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

75000,00

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

24.02.2023.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

3

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

138900,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

138900,00

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog okvirnog sporazuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: