Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 06.03.2023. 14:26

Usluge osiguranja imovine od svih rizika

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 06.03.2023.
GODIŠNJE OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA OKVIRNI
SPORAZUM

28243-1-2-28-9-2-2681/23


Broj(evi) obavještenja o dodjeli ugovora 28243-1-2-28-5-1/23

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv SREDNJA ŠKOLA METALSKIH ZANIMANJA
IDB/JIB 4200514770003
Kontakt osoba AMELA HALILOVIĆ
Adresa ZMAJA OD BOSNE BR.8
Poštanski broj 71101 Sarajevo (bhp sa)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 275-600
Faks (033) 207-369
Elektronska pošta metalskaskola@bih.net.ba
Internet adresa

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Nivo Kantonalni nivo,Kanton Sarajevo

I 2.c. Djelatnost

Obrazovanje

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORAII 1. Vrsta ugovora

Usluge, Finansijske usluge: usluge osiguranja, bankarske i investicijske usluge

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka usluga osiguranja objekata, opreme i uposlenika javnih ustanova predškolskog obrazovanja, osnovnih i srednjih
škola iz nadležnosti Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 66000000-0 Finansijske i usluge osiguranja
Dodatni predmet(i) 66515200-5 Usluge osiguranja imovine
  66512100-3 Usluge osiguranja od nesreća

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 1: Nabavka usluga osiguranja imovine od svih rizika

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Usluga osiguranja imovine od svih rizika

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 66510000-8 Usluge osiguranja
Dodatni predmet(i) 66515200-5 Usluge osiguranja imovine

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
3 Godina(e)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Grupa ponuđača

IV 1.a. Broj članova grupe ponuđača

2
 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 SARAJEVO-OSIGURANJE D.D. 4200326930001 Sarajevo Centar Bosna i Hercegovina
2 TRIGLAV OSIGURANJE D.D. 4200247470003 Sarajevo Centar Bosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

2793,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

01.01.2023. - 31.12.2025.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

01.01.2023.


VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 930,95 01.01.2023. TRIGLAV OSIGURANJE D.D., SARAJEVO-OSIGURANJE D.D.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 2: Nabavka usluga osiguranja uposlenika od posljedica nesretnog slučaja-nezgode

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Usluga osiguranja uposlenika od posljedica nesretnog slučaja-nezgode

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 66510000-8 Usluge osiguranja
Dodatni predmet(i) 66512100-3 Usluge osiguranja od nesreća

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
3 Godina(e)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Grupa ponuđača

IV 1.a. Broj članova grupe ponuđača

2
 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 SARAJEVO-OSIGURANJE D.D. 4200326930001 Sarajevo Centar Bosna i Hercegovina
2 TRIGLAV OSIGURANJE D.D. 4200247470003 Sarajevo Centar Bosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

9851,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

01.01.2023. - 31.12.2025.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

01.01.2023.


VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 3283,73 01.01.2023. TRIGLAV OSIGURANJE D.D., SARAJEVO-OSIGURANJE D.D.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: