Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 07.03.2023. 08:17

Diskovi za antibiogram, brzi testovi za određivanje clostridium difficile A+B toxin u stolici, serumi za aglutinaciju

Izvor: Akta.ba, 03.03.2023.

ŽUPANIJSKA BOLNICA „DR. FRA MIHOVIL SUČIĆ" LIVNO

Broj: 01/6-JN-9/20-23 Livno, 3.3.2023. godine

Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (''Službeni glasnik BiH'', br. 39/14) i članka 31. stavak 1. točka 7. Statuta Županijske bolnice Livno («Narodne novine Hercegbosanske županije», broj 4/17) donijeta je slijedeća

ODLUKA

1.Usvaja se izviješće i preporuka Povjerenstva za javnu nabavu roba - Medicinskih sredstava i potrošnog materijala za potrebe Mikrobiološkog laboratorija.

2.Ugovorno tijelo je provelo otvoreni postupak sukladno članku 25. Zakona o javnim nabavama (''Službeni glasnik BiH'', br. 39/14).

3.Objavljena je obavijest o javnoj nabavi na portalu javnih nabava broj: 555-1-1-6-8-29/23 i u Službenom glasniku broj 7/23.

4.Ugovorno tijelo je zaprimilo četiri blagovremene ponude.

5.Ugovori će se dodijeliti kako slijedi:

-Lot-1 (Pomoćna sredstva) - ponuditelju „Ena" d.o.o. Sarajevo sa cijenom ponude od: 7.595,00 KM bez PDV-a

-Lot-3 (Diskovi za antibiogram) - ponuditelju „Broma bel" d.o.o. Banja Luka sa cijenom ponude od: 1.848,00 KM bez PDV-a

-Lot 4.1. (Brzi testovi za određivanje rota i adeno virusa u stolici) - ponuditelju „Semikem" d.o.o. Sarajevo sa cijenom ponude od: 399,00 KM bez PDV-a

-Lot 4.2. (Brzi testovi za određivanje clostridium difficile A+B toxin u stolici) - ponuditelju „Broma bel" d.o.o. Banja Luka sa cijenom ponude od: 1.860,00 KM bez PDV-a

-Lot 4.3. (Brzi testovi za određivanje helicobacter pylori u stolici) - ponuditelju „Sanam Styrka" d.o.o. Sarajevo sa cijenom ponude od: 879,00 KM bez PDV-a

-Lot 4.4. (Kovach reagens) - ponuditelju „Semikem" d.o.o. Sarajevo sa cijenom ponude od: 192,50 KM bez PDV-a

-Lot 5. (Serumi za aglutinaciju) - ponuditelju „Broma bel" d.o.o. Banja Luka sa cijenom ponude od: 390,00 KM bez PDV-a.

6.Odbija se ponuda ponuditelja Semikem d.o.o. Sarajevo za Lotove 1 i 4.2 kao neprihvatljiva jer ponuđena cijena premašuje procjenu vrijednosti ugovora, sukladno ZJN.

7.Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuditeljima koji su sudjelovali u postupku javne nabave u skladu sa člankom 71. stavak 2. Zakona o javnim nabavama BIH.

Obrazloženje

Dana 25.1.2023. godine pokrenut je postupak javne nabave roba - Medicinskih sredstava i potrošnog materijala za potrebe Mikrobiološkog laboratorija. Javna nabava je provedena putem Otvorenog postupka u skladu za Zakonom o javnim nabavama. U postupku su pristigle četiri blagovremene ponude. Povjerenstvo je predložilo da se:

- Ponuda ponuditelja Semikem d.o.o. Sarajevo za Lot 1 odbija se kao neprihvatljiva jer ponuđena cijena premašuje procjenu vrijednosti ugovora. Procjena je iznosila 7.600,00 KM bez PDV-a a ponuda navedenog ponuditelja iznosi 7.915,00 KM bez PDV-a. 

- Ponuda ponuditelja Semikem d.o.o. Sarajevo za Lot 4.2 odbija se kao neprihvatljiva jer ponuđena cijena premašuje procjenu vrijednosti ugovora. Procjena je iznosila 1.860,00 KM bez PDV-a a ponuda navedenog ponuditelja iznosi 2.640,00 KM bez PDV-a.

Povjerenstvo je također zatražilo pojašnjenje neprirodno niskih cijena ponuda za Lot 4.3 i Lot 4.4. Nakon što su ponuditelji Semikem d.o.o. Sarajevo i Broma bel d.o.o. Banja Luka dostavili pojašnjenje, Povjerenstvo je isto prihvatilo te ocijenilo navedene ponude prihvatljivim, te se za navedene lotove kao i za Lot 4.1 zakazala e-aukcija. Nakon provedene e-aukcije Povjerenstvo je predložilo dodjelu ugovora kako je navedeno točkom 5. Ove Odluke.

Slijedom rečenog odlučeno je kao u izreci ove odluke.

Pouka o pravnom lijeku:

Ukoliko Vaša uvažena firma vjeruje da je ugovorno tijelo u tijeku postupka dodjele ugovora izvršilo povrede Zakona o javnim nabavama, imate pravo pokrenuti žalbeni postupak na način koji je utvrđen u Zakonu o javnim nabavama (članci 99 -101) ili od dana kada ste ustanovili ili ste trebali ustanoviti da je došlo do navodne povrede, a najkasnije godinu dana od datuma navodne povrede.

v.d. ravnatelja: Irena Periša

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: