Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 07.03.2023. 09:05

Komunalne usluge za decembar 2022. godine

Izvor: Akta.ba, 17.01.2023.

IZVJEŠTAJ O NABAVKAMA KOJE SU IZUZETE OD PRIMJENE ZJN

 

ODJELjAK I: UGOVORNI ORGAN

 

I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv    OPŠTINA ŠEKOVIĆI

IDB/JIB 4400293030009

 

ODJELjAK II: PREDMET UGOVORA

 

II 1. Vrsta ugovora

 

Usluge II 4. Opis

 

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Pružanje komunalnih usluga za decembar 2022. godine

II 4.b. Jeidnstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

            Glavni rječnik   

            Kod      Opis

Glavni predmet  65000000-3       Komunalne usluge

 

II 4.d. Uslov iz Zakona za primjenu izuzeća

Član 10. Stav (1) Tačka d) ODJELjAK IV: DODJELA UGOVORA

 

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

R.br.

Naziv

IDB/JIB

Općina/Grad

Država

1

JKP " KOMUNALAC" DOO ŠEKOVIĆI

4404303930009

Šekovići

Bosna i Hercegovina

 

IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

 

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

284,22

 

IV 2.b Datum zaključenja ugovora

03.01.2023

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: