Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 07.03.2023. 10:44

Zaključak o isplati sredstava na ime cvjetnog aranžmana za sahranu Mihajlović Save

Izvor: Akta.ba, 02.02.2023.

Na osnovu člana 88. Statuta opštine Osmaci („Službeni glasnik opštine Osmaci“, broj:3/17),  Načelnik opštine Osmaci,  d o n o s i

 

Z A K Lj U Č A K

o isplati

 

I

Odobrava se isplata sredstava  u iznosu od 25,00 KM u korist CR“ORHIDEJA“ Zvornik  a  na ime cvjetnog aranžmana za sahranu Mihajlović Save.

 

II

Sredstva iz člana 1. ovog Zaključka knjižiti na konto -.

 

III

Za realizaciju ovog zaključka zadužuje se Odjeljenje za privredu, finansije i društvene djelatnosti.

 

IV

Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom glasniku opštine Osmaci“.

 

Broj: 02-014-35/23                                                

Datum: 02.02.2023.godine                                      NAČELNIK              

Osmaci                                                                 Radan Sarić  s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: