Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 07.03.2023. 12:43

Pelet za potrebe Univerziteta u Bihaću

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 07.03.2023.
OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

1128-1-1-47-5-6/23


Broj obavještenja o nabavci 1128-1-1-47-3-42/22

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JU UNIVERZITET U BIHAĆU
IDB/JIB 4263100670009
Kontakt osoba Damir Omerdić
Adresa Pape Ivana Pavla II 2/II
Poštanski broj 77000 Bihać (bhp sa)
Općina/Grad Bihać
Telefon (037) 222-022
Faks (037) 222-024
Elektronska pošta rektorat@unbi.ba
Internet adresa www.unbi.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Kantonalni nivo,Unsko-sanski kanton

I 2.c. Djelatnost

Obrazovanje

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka ogrjeva -Peleta za potrebe Univerziteta u Bihaću

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 44191500-0 Zgusnuto drvo

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

23 tone

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

organizacione jedinice Univerziteta u Bihaću

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

jednokratna isporuka (30 dana od potpisa ugovora)

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač
 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 EURO STIL D.O.O. DOBOJ 4403636700004 Doboj Bosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

16790,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

24.02.2023.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

5

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

5

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

9000,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

17089,00

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

V 3. Dodatne informacije

Razlog zašto je potpisan ugovor sa trećerangiranim je što su prva dva ponuđača odustala od ugovora.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: