Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 08.03.2023. 10:37

Kopče za mehaničko spajanje gumene trake

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 08.03.2023.
OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

165-7-1-6-5-36/23


Broj obavještenja o nabavci 165-7-1-6-3-8/23

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv RUDNIK MRKOG UGLJA "BREZA" D.O.O. BREZA
IDB/JIB 4218303300007
Kontakt osoba Alisa Dedić
Adresa Branilaca grada b.b.
Poštanski broj 71370 Breza (bhp sa)
Općina/Grad Breza
Telefon (032) 781-559
Faks (032) 781-559
Elektronska pošta javnenabavke@rmubreza.ba
Internet adresa www.rmubreza.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 2.c. Djelatnost

Traženje i vađenje uglja i drugih čvrstih goriva

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Kopče za mehaničko spajanje gumene trake

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

KOPČE ZA MEHANIČKO SPAJANJE GUMENE TRAKE

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet43600000-9 Dijelovi mašina za rudarstvo, kamenolome i građevinarstvo

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

3300 komada

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

DDP RMU " Breza " d.o.o. Breza

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1EUROGUMA D.O.O.4200621180006Sarajevo Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

29370,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

29370,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

06.03.2023.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

29370,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

29370,00

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Da

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: