Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 09.03.2023. 09:38

Betonske cijevi i beton za PJ Kakanj

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 09.03.2023.
OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

360-1-1-110-5-31/23


Broj obavještenja o nabavci 360-1-1-110-3-190/22

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JP ŠPD-ZDK D.O.O. ZAVIDOVIĆI
IDB/JIB 4218431050005
Kontakt osoba Elvira Zvekić Avdić
Adresa Alije Izetbegovića br. 25
Poštanski broj 72220 Zavidovići (bhp sa)
Općina/Grad Zavidovići
Telefon (032) 877-834
Faks (032) 879-029
Elektronska pošta spdzdk@gmail.com
Internet adresa www.spdzdk.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Kantonalni nivo,Zeničko-dobojski kanton

I 2.c. Djelatnost

Ostalo

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Dodjeljuje se okvirni sporazum za

Više lotova

II 2.a-1. Redni brojevi lotova za koje se dodjeljuje okvirni sporazum

1, 2, 3, 4

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojim je zaključen okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

59035,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Betonske cijevi i beton br. 95/22

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Betonske cijevi i beton sa opisom datim u obrascima za cijenu ponude

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 03000000-1 Poljoprivredni proizvodi, proizvodi stočarstva, ribarstva, šumarstva i srodni proizvodi
Dodatni predmet(i) 44110000-4 Građevinski materijali

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje okvirni sporazum

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 1 Betonske cijevi i beton za PJ Kakanj

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Betonske cijevi sa opisom datim u obrascu za cijenu ponude

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 03000000-1 Poljoprivredni proizvodi, proizvodi stočarstva, ribarstva, šumarstva i srodni proizvodi

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

kao u TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

22790,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

21.02.2023. - 21.02.2024.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Područje PJ Kakanj

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač
 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 GP HELDOVAC DOO ŽEPČE 4 / 11 4218019410005 Žepče Bosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

21878,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

21878,00

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

21.02.2023.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

2

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

21878,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

21900,00

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog okvirnog sporazuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje okvirni sporazum

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 2 Betonske cijevi i beton za PJ Žepče, Zavidovići i Olovo

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Betonske cijevi sa opisom datim u obrascu za cijenu ponude

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 03000000-1 Poljoprivredni proizvodi, proizvodi stočarstva, ribarstva, šumarstva i srodni proizvodi

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

kao u TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

19825,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

07.02.2023. - 07.02.2024.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

područje poslovnih jedinica Žepče Zavidovići Olovo

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač
 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 POROBIC DOO 6 / 11 4218228760005 Zavidovići Bosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

20195,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

20195,00

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

07.02.2023.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

2

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

20195,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

23105,00

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog okvirnog sporazuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje okvirni sporazum

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 3 Betonske cijevi i beton za PJ Maglaj i Tešanj

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Betonske cijevi i beton sa opisom datim u obrascu za cijenu ponude

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 03000000-1 Poljoprivredni proizvodi, proizvodi stočarstva, ribarstva, šumarstva i srodni proizvodi

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

kao u TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

9120,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

07.02.2023. - 07.02.2024.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

područje poslovnih jedinica Maglaj i Tešanj

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač
 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 GP HELDOVAC DOO ŽEPČE 8 / 11 4218019410005 Žepče Bosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

9120,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

9120,00

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

07.02.2023.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

2

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

9120,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

9200,00

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog okvirnog sporazuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje okvirni sporazum

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 4 Betonske cijevi za PJ Zenica

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Betonske cijevi sa opisom datimk u obrascu za cijenu ponude

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 03000000-1 Poljoprivredni proizvodi, proizvodi stočarstva, ribarstva, šumarstva i srodni proizvodi

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

kao u TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

7300,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

07.02.2023. - 07.02.2024.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

područje poslovne jedinice Zenica

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač
 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 GP HELDOVAC DOO ŽEPČE 10 / 11 4218019410005 Žepče Bosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

7300,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

7300,00

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

07.02.2023.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

2

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

7300,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

7800,00

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog okvirnog sporazuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: