Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 09.03.2023. 13:11

Usluge izrade folije sa štampanjem i montažom

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 09.03.2023.
IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE

460-8-2-88-25-85/23


Broj postupka 460-8-2-88/23

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JU CENTAR ZA SPORT I REKREACIJU
IDB/JIB 4200560530009

I 2. Zajednička nabavka

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

nabavka usluga folija sa štampanjem i montažom

II 4.b. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 79800000-2 Štampanje i s tim povezane usluge

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Direktni sporazum

III 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

III 5. Ishod postupka

Dodijeljen

IV DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač
 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 GARMOND D.O.O. SARAJEVO 4200650870003 Ilidža Bosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Vrijednost računa/ugovora bez PDV-a u KM

2029,24

IV 2.b. Datum računa/ugovora
23.2.2023.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: