Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 09.03.2023. 10:25

Gorivo za grijanje, Euro Dizel EN 590 10 ppm (Euro Dizel 5), za rezidencijalnu vilu Vlade Republike Srpske Mrakovica

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 09.03.2023.
OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

161-1-1-5-5-33/23


Broj obavještenja o nabavci 161-1-1-5-3-1/23

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv VLADA REPUBLIKE SRPSKE – GENERALNI SEKRETARIJAT VLADE
IDB/JIB 4400969490008
Kontakt osoba Dijana Bubić
Adresa Trg Republike Srpske 1
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 339-277
Faks (051) 339-641
Elektronska pošta generalnisekretar@vladars.net
Internet adresa www.vladars.net

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojim je zaključen okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

28.02.2023. - 28.02.2024.

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

42000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka goriva za grijanje, Euro Dizel EN 590 10 ppm (Euro Dizel 5), za rezidencijalnu vilu Vlade Republike
Srpske „Mrakovica“

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka goriva za grijanje, Euro Dizel EN 590 10 ppm (Euro Dizel 5), za rezidencijalnu vilu Vlade Republike
Srpske „Mrakovica“

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09134220-5 Dizel gorivo (EN 590)

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mrakovica

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAЅUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač
 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 NESTRO PETROL A.D. BANJA LUKA 4400959260004 Banja Luka Bosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

32440,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

32440,00

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporasuma

28.02.2023.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

5

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

5

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

32440,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

41600,00

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog okvirnog sporasuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: