Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 09.03.2023. 10:26

Usluge servisiranja, popravke i održavanja kopir aparata marke Canon

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 09.03.2023.
GODIŠNJE OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA OKVIRNI
SPORAZUM

488-7-2-14-9-8-488/23


Broj obavještenja o nabavci 488-7-2-14-3-29/21

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA
IDB/JIB 4218294630007
Kontakt osoba Samra Čabaravdić
Adresa Trg BiH broj 6
Poštanski broj 72000 Zenica (bhp sa)
Općina/Grad Zenica
Telefon (032) 449-258
Faks (032) 449-258
Elektronska pošta mupkomercijala@mupzdk.gov.ba
Internet adresa www.mupzdk.gov.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Nivo Kantonalni nivo,Zeničko-dobojski kanton

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge održavanja i popravki

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 1: Sukcesivna nabavka usluga servisiranja, popravke i održavanja kopir aparata marke Toshiba LOT 2: Sukcesivna
nabavka usluga servisiranja, popravke i održavanja kopir aparata marke Canon LOT 3: Sukcesivna nabavka usluga
servisiranja, popravke i održavanja printera/štampača

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja
Dodatni predmet(i) 50313100-3 Usluge popravka fotokopirnih uređaja

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 1: Sukcesivna nabavka usluga servisiranja, popravke i održavanja kopir aparata marke Toshiba

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

LOT 1: Sukcesivna nabavka usluga servisiranja, popravke i održavanja kopir aparata marke Toshiba

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50313100-3 Usluge popravka fotokopirnih uređaja

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
2 Godina(e)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač
 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PLAN PLUS D.O.O. 4227372790007 Zenica Bosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

13000,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

01.12.2021. - 01.12.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

06.08.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 6500,00 20.02.2023. PLAN PLUS D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 2: Sukcesivna nabavka usluga servisiranja, popravke i održavanja kopir aparata marke Canon

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

LOT 2: Sukcesivna nabavka usluga servisiranja, popravke i održavanja kopir aparata marke Canon

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50313100-3 Usluge popravka fotokopirnih uređaja

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
2 Godina(e)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač
 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PLAN PLUS D.O.O. 4227372790007 Zenica Bosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

14000,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

01.12.2021. - 01.12.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

06.08.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 7000,00 20.02.2023. PLAN PLUS D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 3: Sukcesivna nabavka usluga servisiranja, popravke i održavanja printera/štampača

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

LOT 3: Sukcesivna nabavka usluga servisiranja, popravke i održavanja printera/štampača

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50313100-3 Usluge popravka fotokopirnih uređaja

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
2 Godina(e)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač
 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PLAN PLUS D.O.O. 4227372790007 Zenica Bosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

14000,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

01.12.2021. - 01.12.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

06.08.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 7000,00 20.02.2023. PLAN PLUS D.O.O.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: