Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 09.03.2023. 14:24

Vodomjeri za 12 mjeseci

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 09.03.2023.
OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA

199-1-1-30-5-17/23


Broj obavijesti o nabavi 199-1-1-30-3-16/23

ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv JAVNO KOMUNALNO PODUZEĆE "ČAPLJINA" D.O.O. ČAPLJINA
IDB/JIB 4227247540007
Kontakt osoba Alma Ostojić
Adresa Don Ilije Tomasa 12
Poštanski broj 88300 Čapljina (hp mo)
Općina/Grad Čapljina
Telefon (036) 806-124
Faks
Elektronička pošta info@jkpcapljina.ba
Internet adresa

I 2. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorsko ugovorno tijelo iz članka 5. ZJN

I 2.b. Razina

Općinska razina (FBIH),Čapljina

I 2.c. Djelatnost

Vodosnabdjevanje

I 3. Zajednička nabava

NeI 4. Nabava u ime drugih ugovornog tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuditelja sa kojima je zaključen okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

06.03.2023. - 05.03.2024.

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

60000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabava vodomjera za 12 mjeseci

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabava vodomjera za 12 mjeseci raznih profila.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 38421100-3 Vodomjeri

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

opseg 9 stavki

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Čapljina, sjedište ugovornog tijela

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

III 2.a. Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok odgode plaćanja računa 10,00 %
2 Cijena 60,00 %
3 Rok isporuke 30,00 %

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Ne

III 5. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuditelju/grupi ponuditelja

Jedan ponuđač
 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 ECOINVEST DOO MOSTAR 4227479830001 Mostar Bosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

60000,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

60000,00

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

06.03.2023.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

2188,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

2188,00

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog okvirnog sporazuma?

Ne

V 2. Da li je nabava financirana iz sredstava EU?

Ne

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: