Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 10.03.2023. 11:24

Materijal za ishranu i čistoću za 2023. godinu

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 10.03.2023.
OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

8079-7-1-2-5-4/23


Broj obavještenja o nabavci 8079-7-1-2-3-3/23

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNA PREDŠKOLSKA USTANOVA KLUB ZA DJECU "KESTENKO"
IDB/JIB 4403617230005
Kontakt osoba Dragana Dejanović
Adresa ulica Vase Pelagića 2.b
Poštanski broj 79224 Kostajnica (sp bl)
Opština/Grad Kostajnica
Telefon (052) 665-203
Faks
Elektronska pošta kestenkokostajnica1@gmail.com
Internet adresa

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Opštinski nivo (RS),Kostajnica

I 2.c. Djelatnost

Obrazovanje

I 3. Zajednička nabavka

NeI 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka materijala za ishranu i čistoću za 2023. godinu

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet ovog postupka je nabavka materijala za ishranu i čistoću za 2023. godinu, na osnovu potreba ugovornog
organa, predviđenih u Planu javnih nabavki za 2023. godinu.
Oznaka i naziv iz JRJN: Nabavka materijala za ishranu i čistoću /15000000-8 (kupovina roba)

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15000000-8 Hrana, piće, duvan i srodni proizvodi

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Kao u TD

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zgrada JPU Klub za djecu „Kestenko“ Kostajnica na adresi Vase Pelagića 2b, 79224 Kostajnica

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

do 31.12.2023. godine

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač
 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 TRGOVINSKA RADNJA KARMEN DALIBORKA DEJANOVIĆ 4502230780005 Kostajnica Bosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

19330,41

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

19330,41

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

22.02.2023.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

19330,41

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

19330,41

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: