Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 10.03.2023. 15:17

Usluge održavanja softverskog programa Ocean

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 10.03.2023.
DOBROVOLJNO EX ANTE OBAVJEŠTENJE O TRANSPARENTNOSTI

1343-4-2-58-6-24/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv RADIO-TELEVIZIJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB 4200090470004
Kontakt osoba Adi Rahić
Adresa Bulevar Meše Selimovića 12
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Novi Grad (Sarajevo)
Telefon (033) 464-663
Faks (033) 464-663
Elektronska pošta nidzara.gagula@rtvfbih.ba
Internet adresa www.rtvfbih.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 2.c. Djelatnost

Ostalo

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge održavanja i popravki

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Usluge održavanja softverskog programa Ocean

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka Usluge održavanja softverskog programa Ocean za potrebe RTV FBiH.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 72212443-6 Usluge razvoja programske podrške za računovodstvo

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Prema odredbama tenderske dokumentacije

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

12000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Bulevar Meše Selimovića br. 12, 71000 Sarajevo

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač
 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 OCEAN D.O.O. 4236007060007 Travnik Bosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

11944,74

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

11944,74

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

11944,74

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

11944,74

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Moguće podugovaranje?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS C2


a) Uslovi iz Zakona za primjenu 'Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci'

Član 21. Stav (1) Tačka c)

b) Razlozi za primjenu 'Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci'

Zakonski osnov za provođenje postupka je bio u skladu sa članom 21. stav 1 tačka c) Zakona o javnim nabavkama (Sl.glasnim
BiH 39/14 i 59/22) iz razloga , jer je ponuđač Ocean d.o.o. ekskluzivni pružalac ove vrste roba na tržištu BiH.

c) Broj ponuđača sa kojima ste pregovarali

1

d) Naziv ponuđača sa kojima ste pregovarali

OCEAN D.O.O.
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: