Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 13.03.2023. 09:46

Nabavka usluga objaveJavnog konkursa za izbor i imenovanje članova UO Agencije za bankarstvo Republike Srpske uSlužbenom glasniku Republike Srpske (06.07/404-174/23)

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 13.03.2023.
IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE

49-8-2-33-25-30/23


Broj postupka 49-8-2-33/23

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv MINISTARSTVO FINANSIJA RS
IDB/JIB 4401571310006

I 2. Zajednička nabavka

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Reklamne usluge i usluge marketinga

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka usluga objaveJavnog konkursa za izbor i imenovanje članova UO Agencije za bankarstvo Republike Srpske u
Službenom glasniku Republike Srpske (06.07/404-174/23)

II 4.b. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet64216000-3 Usluge elektronskog obavještavanja i informisanja

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Direktni sporazum

III 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

III 5. Ishod postupka

Dodijeljen

IV DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1JAVNA USTANOVA SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE4400929270005Banja LukaBosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Brijednost računa/ugovora bez PDV-a u KM

450,00

IV 2.b. Datum računa/ugovora
7.3.2023.
IV 5. Dodatne informacije

Narudžbenica broj23/23 od 07.03.2023. godine

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: