Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 13.03.2023. 11:27

Kancelarijski materijal

Izvor: Akta.ba, 13.03.2023.

Bosna i Hercegovina 

Federacija Bosne i Hercegovine 

Unsko-Sanski kanton

OPĆINA KLJUČ

Javna ustanova „Općinski fond za komunalne djelatnosti i infrastrukturu „ Ključ

 

Broj: 01-23-33-13-Od/23 

Datum: 09.03..2023. godine

 

Na osnovu člana 90. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl.glasnik BiH“, broj: 39/14 i 59/22), direktor donosi:

ODLUKU

o prihvatanju ponude

 

Prihvata se ponuda ,,GOLDPRINT“ d.o.o. Ključ, za nabavku robe: Nabavka kancelarijskog materijala po ponudi cijenama navedenim u dostavljenoj ponudi, u ukupnom iznosu od 1.381,67 (bez PDV-a).

Sa realizacijom nabavke će se krenuti odmah, a plaćanje će se izvršiti u roku od 15 dana od dana prijema fakture.

Ova nabavka će biti obavljena putem direktnog sporazuma, u skladu sa članom 90. Zakona o javnim nabavkama BiH (,,S1. glasnik BiH“ broj: 39/14 i 59/22).

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: