Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 13.03.2023. 14:13

Sitni alat, boje i ostali materijal za potrebe Javne ustanove Sportsko - rekreacioni centar Preslica Doboj u 2023. godini

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 13.03.2023.
IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE

3104-8-1-11-25-8/23


Broj postupka 3104-8-1-11/23

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNA USTANOVA "SPORTSKO-REKREACIONI CENTAR PRESLICA" DOBOJ
IDB/JIB 4402589650005

I 2. Zajednička nabavka

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka sitnog alata, boja i ostalog materijala za potrebe Javne ustanove "Sportsko - rekreacioni centar
Preslica" Doboj u 2023. godini

II 4.b. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 44000000-0 Građevinske konstrukcije i materijali; pomoćni proizvodi u građevinarstvu (osim električnih aparata)
  44510000-8 Alat
  44800000-8 Boje, lakovi i smole

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Direktni sporazum

III 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

III 5. Ishod postupka

Dodijeljen

IV DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač
 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 TRGOVINSKO-USLUŽNA RADNJA A&D DOBOJ 4508656220005 Doboj Bosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Brijednost računa/ugovora bez PDV-a u KM

5999,57

IV 2.b. Datum računa/ugovora
8.3.2023.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: