Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 13.03.2023. 14:31

Nafta i motorna maziva za 2023. godinu

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 13.03.2023.
IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE

283-8-1-2-25-1/23


Broj postupka 283-8-1-2/23

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA "SVETI SAVA" FOČA
IDB/JIB 4401409210006

I 2. Zajednička nabavka

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka nafte i motornih maziva za 2023. godinu

II 4.b. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09130000-9 Nafta i destilati

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Direktni sporazum

III 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

III 5. Ishod postupka

Dodijeljen

IV DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač
 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 NESTRO PETROL A.D. BANJA LUKA 4400959260004 Banja Luka Bosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Brijednost računa/ugovora bez PDV-a u KM

5946,61

IV 2.b. Datum računa/ugovora
15.2.2023.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: