Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 14.03.2023. 09:28

Radovi redovnog i zimskog održavanja autoputa dionica Prnjavor - Doboj (Coks Kladari)

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 14.03.2023.
OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

1345-1-3-76-5-23/23


Broj obavještenja o nabavci 1345-1-3-76-3-57/22

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JP "AUTOPUTEVI REPUBLIKE SRPSKE" D.O.O. BANJA LUKA
IDB/JIB 4402955260002
Kontakt osoba Duško Tomanić
Adresa Vase Pelagića 10
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 233-680
Faks (051) 233-700
Elektronska pošta tsobota@autoputevirs.com
Internet adresa www.autoputevirs.com

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 2.c. Djelatnost

Ostalo

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Drugi građevinski radovi koji uključuju
posebne zanatske radove

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Dodjeljuje se okvirni sporazum za

Jedan lot

II 2.a-1. Redni brojevi lotova za koje se dodjeljuje okvirni sporazum

1

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojim je zaključen okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

8900000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

NABAVKA RADOVA (REDOVNOG I ZIMSKOG ODRŽAVANJA AUTOPUTA DIONICA PRNJAVOR – DOBOJ I DIONICE
AUTOPUTA JOHOVAC – RUDANKA NA KORIDORU 5C )

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

NABAVKA RADOVA (REDOVNOG I ZIMSKOG ODRŽAVANJA AUTOPUTA DIONICA PRNJAVOR – DOBOJ I DIONICE
AUTOPUTA JOHOVAC – RUDANKA NA KORIDORU 5C)

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Ne

III 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje okvirni sporazum

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka radova redovnog i zimskog održavanja autoputa dionica Prnjavor - Doboj (Coks Kladari)

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka radova redovnog i zimskog održavanja autoputa dionica Prnjavor - Doboj (Coks Kladari)

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45233141-9 Radovi na održavanju puteva

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Dato u Tenderskoj dokumentaciji

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

6900000,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

01.03.2023. - 01.03.2027.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Na dionici autoputa Prnjavor - Doboj (Coks Kladari)

III Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 5,00 %
2 Cijena 95,00 %

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAЅUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Grupa ponuđača


IV 1.a. Broj članova grupe ponuđača

2
 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 BIJELJINA PUT DOO 4400380860000 Bijeljina Bosna i Hercegovina
2 KOZARAPUTEVI 4400804900007 Banja Luka Bosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

3149969,20

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

890266,30

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporasuma

01.03.2023.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

3

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

3

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

3149969,20

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

6618593,65

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog okvirnog sporasuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: