Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 14.03.2023. 11:31

Materijal za održavanje ulične rasvjete na području općine Lukavac u 2022. godini

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 14.03.2023.
GODIŠNJE OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA OKVIRNI
SPORAZUM

1329-1-1-14-9-11-1329/23


Broj(evi) obavještenja o dodjeli ugovora 1329-1-1-14-5-27/22

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNO PREDUZEĆE ZA KOMUNALNE I ZANATSKE USLUGE "RAD" LUKAVAC
IDB/JIB 4209472410009
Kontakt osoba Aida Lalić
Adresa Partizanski put bb
Poštanski broj 75300 Lukavac (bhp sa)
Općina/Grad Lukavac
Telefon (035) 554-439
Faks (035) 554-439
Elektronska pošta jprad@bih.net.ba
Internet adresa

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 2.b. Nivo

Nivo Općinski nivo (FBIH),Lukavac

I 2.c. Djelatnost

Vodosnabdjevanje

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORAII 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka roba - materijala za održavanje ulične rasvjete na području općine Lukavac u 2022. godini

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34928500-3 Oprema za uličnu rasvjetu
Dodatni predmet(i) 31500000-1 Rasvjetna oprema i električne svjetiljke

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Više ponuđača

IV 1.a. Broj ponuđača

3
 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 ELMEX 4272112590000 Ljubuški Bosna i Hercegovina
 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 SIDDIK DOO 4209238140006 Lukavac Bosna i Hercegovina
 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 TRANZIT ELEKTRO ZENICA 4218831230002 Zenica Bosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

100000,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

11.03.2022. - 11.03.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

11.03.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 6847,00 04.01.2023. ELMEX
2 6640,00 10.03.2023. ELMEX
3 7084,15 06.02.2023. TRANZIT ELEKTRO ZENICA

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: