Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 14.03.2023. 14:24

Kompletni izolacioni aparat sa rezervnom kompozitnom bocom

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 14.03.2023.
OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

1004-1-1-171-5-65/23


Broj obavještenja o nabavci 1004-1-1-171-3-212/22

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv GRAD TUZLA
IDB/JIB 4209382690002
Kontakt osoba Mirza Suljaković
Adresa ZAVNOBiH-a broj 11
Poštanski broj 75000 Tuzla (bhp sa)
Općina/Grad Tuzla
Telefon (035) 307-360
Faks (035) 307-361
Elektronska pošta javnenabavke@tuzla.ba
Internet adresa www.tuzla.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Tuzla

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Dodjeljuje se ugovor za

Više lotova

II 2.a-1. Redni brojevi lotova za koje se dodjeljuje ugovor

1, 2, 3, 4

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka vatrogasne opreme

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka vatrogasne opreme

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 35000000-4 Sigurnosna, vatrogasna policijska i odbrambena oprema

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka opreme za vatrogasne intervencije

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka opreme za vatrogasne intervencije

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 35110000-8 Vatrogasna oprema, oprema za spašavanje i sigurnosna oprema

II Ukupna količina ili obim ugovora

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač
 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 VATRO-PROMET D.O.O. ZA USLUGE, TRGOVINU I UVOZ-IZVOZ 4403700640002 Banja Luka Bosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

15250,00


IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

06.03.2023.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

15250,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

15250,00

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka termalne kamere

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka termalne kamere

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 35110000-8 Vatrogasna oprema, oprema za spašavanje i sigurnosna oprema

II Ukupna količina ili obim ugovora

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač
 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 VATRO-PROMET D.O.O. ZA USLUGE, TRGOVINU I UVOZ-IZVOZ 4403700640002 Banja Luka Bosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

7291,00


IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

06.03.2023.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

2

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

7200,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

7291,00

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

V 3. Dodatne informacije

Svi ponuđači su obaviješteni o rezultatima postupka nabavke, te je najpovoljniji ponuđač pozvan da dostavi dokumentaciju
iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama u roku od 7 dana o dana prijema obavještenja o rezultatima postupka.
Obzirom da izabrani ponuđač „TEVE VARNOST ELEKTRONIKA“ DOO VISOKO do predviđenog roka za dostavu tražene
dokumentacije iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama nije dostavio istu, ugovorni organ je postupio u skladu sa članom 72.
stav (3) tačka a). Zakona o javnim nabavkama i ugovor dodijelio drugorangiranom ponuđaču kao što je i navedeno u članu 1.
ove odluke.


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka detektora plina

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka detektora plina

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 35110000-8 Vatrogasna oprema, oprema za spašavanje i sigurnosna oprema

II Ukupna količina ili obim ugovora

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač
 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 VATRO-PROMET D.O.O. ZA USLUGE, TRGOVINU I UVOZ-IZVOZ 4403700640002 Banja Luka Bosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

1598,00


IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

06.03.2023.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

2

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

1598,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

1600,00

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka kompletnog izolacionog aparata sa rezervnom kompozitnom bocom

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka kompletnog izolacionog aparata sa rezervnom kompozitnom bocom

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 35110000-8 Vatrogasna oprema, oprema za spašavanje i sigurnosna oprema

II Ukupna količina ili obim ugovora

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač
 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 VATRO-PROMET D.O.O. ZA USLUGE, TRGOVINU I UVOZ-IZVOZ 4403700640002 Banja Luka Bosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

32856,00


IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

06.03.2023.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

3

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

2

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

32856,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

32900,00

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: