Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 27.04.2023. 09:26

Diskovi za izradu antibiograma

Izvor: Akta.ba, 17.04.2023.

JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA

 

Broi: 22-02-3113 /23 Zenica, 17.04.2023. godine.

 

Na osnovu člana 69. i 70. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH" broj 39/14, 59/22), člana 21. Pravilnika o javnim nabavkama JU Kantonalne bolnice Zenica (broj: 20/1-1-17555 od 24.08,2016. godine), direktor Kantonalne bolnice Zenica, donosi

 

ODLUKU

 

I          

Vrši se odabir ponude ponuđača "BROMA BEL" D.O.O. BANJA LUKA, kao najpovoljnije za javnu nabavku robe - Diskovi za izradu antibiograma za potrebe Odjela mikrobiološke dijagnostike JU Kantonalna bolnica Zenica, sa najpovoljnijom ukupno ponuđenom cijenom od 39.954,00 KM, bez PDV-a, i dodjeljuje okvirni sporazum navedenom ponuđaču.

Sa odabranim ponuđačem zaključit će se okvirni sporazum na period od 2 /dvije/ godine, na ukupnu datu vrijednost ponude u iznosu od 39.954,00 KM, bez PDV-a, a nakon pravosnažnosti ove Odluke.

 

II        

Javna nabavka je provedena putem otvorenog postupka, uz namjeru provođenja e-aukcije, tender broj: 11- 33/23.

 

III       

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

U skladu sa članom 5. i 8. Pravilnika o uspostavljanju i radu Komisije za nabavke (Službeni glasnik BiH broj 103/14), Komisija za javnu nabavku robe - Diskovi za izradu antibiograma za potrebe Odjela mikrobiološke dijagnostike JU Kantonalna bolnica Zenica, imenovana Odlukom direktora broj: 01-02-199-1/23 od 14.03.2023. godine, podnosi direktoru JU Kantonalne bolnice Zenica Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke robe - Diskovi za izradu antibiograma za potrebe Odjela mikrobiološke dijagnostike JU Kantonalna bolnica Zenica.

Odlukom direktora 01-02-199/23 od 14.03.2023. godine pokrenut je postupak javne nabavke robe - Diskovi za izradu antibiograma za potrebe Odjela mikrobiološke dijagnostike JU Kantonalna bolnica Zenica, ukupne procijenjene vrijednosti 46.860,00 KM bez uračunatog PDV-a, otvorenim postupkom, a u skladu sa članom 19. st.l Zakona o javnim nabavkama.

Otvoreni postupak je odabran za korištenje iz sljedećih razloga:

Članom 19. stav 1 Zakona o javnim nabavkama propisano je da Ugovorni organi iz člana 4.ovog zakona za dodjelu ugovora o javnoj nabavci primjenjuje otvoreni ili ograničeni postupak kao osnovne i redovne postupke. Obzirom da KB Zenica spada u ugovorne organe iz člana 4. ZJN, smatramo da su ispunjeni uslovi da se provede otvoreni postupak za javnu nabavku roba - Diskovi za izradu antibiograma za potrebe Odjela mikrobiološke dijagnostike JU Kantonalna bolnica Zenica.

Komisija je na zatvorenom sastanku dana 12.04.2023. godine sa početkom u 13,00 sati utvrdila sljedeće:

•          da je na portalu „Е-nabavke" dana 21.03.2023. godine, objavljeno je obavještenje o nabavci broj 669-1- 1-168-3-153/23 TD sa namjerom provođenja e-aukcije, sa rokom prijema ponuda i javnim otvaranjem ponuda zakazanim za dan 12.04.2023. godine u 10:00 sati,

•          da je planirano zaključivanje okvirnog sporazuma o javnoj nabavci roba sa jednim ponuđačem na period od 2 (dvije) godine,

 

 

CIJELA ODLUKA NA LINKU : Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca 11-33-23

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: