Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 28.04.2023. 16:23

Usluge sistematskog pregleda za uposlenike Grada Sarajevo

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 28.04.2023.
OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

1278-7-2-18-5-42/23


Broj obavještenja o nabavci 1278-7-2-18-3-22/23

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv GRAD SARAJEVO-GRADSKA UPRAVA
IDB/JIB 4200295100005
Kontakt osoba Nermina Šehović-Sulimanovski
Adresa Hamdije Kreševljakovića 3
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 208-340
Faks (033) 208-341
Elektronska pošta grad@sarajevo.ba
Internet adresa www.sarajevo.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Grad,Sarajevo

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Zdravstvene i socijalne usluge

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Usluge sistematskog pregleda za uposlenike Grada Sarajevo

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Usluge sistematskog pregleda za uposlenike Grada Sarajevo

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet85100000-0 Usluge u području zdravstva

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

U skladu sa tenderskom dokumentacijom

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Grad Sarajevo

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

U skladu sa tenderskom dokumentacijom

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA U SAOBRAĆAJU SARAJEVO4200187710000Novo SarajevoBosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

12925,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

12925,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

25.04.2023.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

2

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

12900,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

12925,00

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Da

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

V 3. Dodatne informacije

Prvorangirani ponuđač "PZU POLIKLINIKA AGRAM SARAJEVO" je odustala od potpisivanja ugovora.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: