Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 03.05.2023. 08:29

Usluge mjerenja i provjere efikasnosti zaštite u EE sistemu Rudnika i pregled i ispitivanje električnih installacija, uzemljivača, opreme i uređaja u ex izvedbi

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 03.05.2023.
OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

685-7-2-20-5-37/23


Broj obavještenja o nabavci 685-7-2-20-3-28/23

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv RUDNIK UGLJA "GRAČANICA" D.O.O.
IDB/JIB 4236108330005
Kontakt osoba Čaušević Muamer
Adresa Humac bb
Poštanski broj 70240 Gornji Vakuf (bhp sa)
Općina/Grad Gornji Vakuf-Uskoplje
Telefon (030) 252-495
Faks (030) 252-495
Elektronska pošta rudnik.gracanica@bih.net.ba
Internet adresa

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 2.c. Djelatnost

Traženje i vađenje uglja i drugih čvrstih goriva

I 3. Zajednička nabavka

Ne


I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Arhitektonske usluge: inženjerske usluge i integralne inženjerske usluge, usluge prostornog planiranja i uređenja
pejzaža, slične naučne i tehničke konsultantske usluge, usluge tehničkog ispitivanja i analiza

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka usluga mjerenja i provjere efikasnosti zaštite u EE sistemu Rudnika i pregled i ispitivanje električnih installacija,
uzemljivača, opreme i uređaja u ex izvedbi

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka usluga mjerenja i provjere efikasnosti zaštite u EE sistemu Rudnika i pregled i ispitivanje električnih installacija,
uzemljivača, opreme i uređaja u ex izvedbi

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71632000-7 Usluge tehničkih ispitivanja

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

III 2.a. Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 95,00 %
2 Rok isporuke 5,00 %

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Ne

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač
 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 MULTITEH INŽENJERING D.O.O.ZENICA 4218225070008 Zenica Bosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

8950,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

25.04.2023.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

8950,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

8950,00

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

V 3. Dodatne informacije

Nakon provedene procedure konkurentskog zahtjeva dodjeljen je Ugovor najuspješnijem ponuđaču.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: