Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 03.05.2023. 10:45

Revizija Glavnog projekta brze ceste Nević Polje - Jajce, dionica Nević Polje - Turbe

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 03.05.2023.
OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA

266-1-2-138-5-109/23


Broj obavijesti o nabavi 266-1-2-138-3-179/22

ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv JAVNO PREDUZEĆE AUTOCESTE FBIH D.O.O. MOSTAR
IDB/JIB 4227691540005
Kontakt osoba Brigita Šunjić
Adresa Adema Buća 20
Poštanski broj 88000 Mostar (hp mo)
Općina/Grad Mostar
Telefon (036) 512-300
Faks (036) 512-301
Elektronička pošta nabavke@jpautoceste.ba
Internet adresa www.jpautoceste.ba

I 2. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravna osoba iz članka 4. stavak (1) točka b) ZJN

I 2.b. Razina

Entitetska razina,Federacija Bosne i Hercegovine

I 2.c. Djelatnost

Ostalo

I 3. Zajednička nabava

Ne

I 4. Nabava u ime drugih ugovornog tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Arhitektonske usluge: inženjerske usluge i integralne inženjerske usluge, usluge prostornog planiranja i uređenja
pejzaža, slične naučne i tehničke konsultantske usluge, usluge tehničkog ispitivanja i analiza

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Revizija Glavnog projekta brze ceste Nević Polje - Jajce, dionica Nević Polje - Turbe

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Revizija Glavnog projekta brze ceste Nević Polje - Jajce, dionica Nević Polje - Turbe u svemu prema Projektnom zadatk
u datom u Aneksu 10 ove tenderske dokumentacije

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71242000-6 Izrada projekta i nacrta, procjena troškova

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

1 ugovor

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mjesto pružanja usluge je: Ured Revidenta i terenski obilazak u tijeku izvođenja istražnih radova, a dostavljanje Izvještaja o
izvršenoj reviziji u JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar (Adema Buća 20) ili Operativni ured JP Autoceste FBiH Sarajevo (Hamdije
Kreševljakovića 19)

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

18 (osamnaest) mjeseci ili do završetka ugovora o izradi predmetne projektne dokumentacije, ukoliko se izrada projektne
dokumentacije ne završi za 18 (osamnaest) mjeseci.

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuditelju/grupi ponuditelja

Grupa ponuđača

IV 1.a. Broj članova grupe ponuditelja

2
 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 IGH D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE, NADZOR I KONTROLU KVALITETE U GRADITELJSTVU 4227725460006 Mostar Bosna i Hercegovina
2 INTEGRA D.O.O. MOSTAR 4227089960001 Mostar Bosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

397522,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

24.04.2023.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

2

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

397522,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

397920,69

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Da

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Da

V 2. Da li je nabava financirana iz sredstava EU?

Ne

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: