Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 03.05.2023. 14:21

Gorivo za potrebe Općine Žepče

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 03.05.2023.
OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA

107-7-1-9-5-33/23


Broj obavijesti o nabavi 107-7-1-9-3-12/23

ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv JEDINSTVENI OPĆINSKI ORGAN - OPĆINSKI NAČELNIK ŽEPČE
IDB/JIB 4218204580006
Kontakt osoba ANA LUČIĆ
Adresa Stjepana Radića 2
Poštanski broj 72230 Žepče (hp mo)
Općina/Grad Žepče
Telefon (032) 888-600
Faks (032) 888-608
Elektronička pošta info@opcina-zepce.com
Internet adresa www.opcina-zepce.com

I 2. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz članka 4. stavak (1) točka a) ZJN

I 2.b. Razina

Općinska razina (FBIH),Žepče

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabava

Ne

I 4. Nabava u ime drugih ugovornog tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuditelja sa kojima je zaključen okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

05.04.2023. - 05.04.2024.

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

49300,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Gorivo za potrebe Općine Žepče

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Gorivo za potrebe Općine Žepče

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet09130000-9 Nafta i destilati

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

57.681,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Žepče

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

III 2.a. Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 5,00 %
2 Cijena 95,00 %

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Ne

III 5. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuditelju/grupi ponuditelja

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1ZOVKO AUTO D.O.O.4236030120009ŽepčeBosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

49299,12

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

49299,12

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

05.04.2023.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

3

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

3

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

49299,12

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

55502,00

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog okvirnog sporazuma?

Ne

V 2. Da li je nabava financirana iz sredstava EU?

Ne

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: