Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 05.05.2023. 12:37

Sječa i izrada ŠDS, primicanje i privlačenje animalom, lifranje, izvoz traktorom, samarica, slaganje sortimenata, izgradnja vlaka, izgradnja plančona, popravka vlaka, konzervacija vlaka

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 05.05.2023.
OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

360-1-2-3-5-79/23


Broj obavještenja o nabavci 360-1-2-3-3-5/23

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JP ŠPD-ZDK D.O.O. ZAVIDOVIĆI
IDB/JIB 4218431050005
Kontakt osoba Halid Šibonjić
Adresa Alije Izetbegovića br. 25
Poštanski broj 72220 Zavidovići (bhp sa)
Općina/Grad Zavidovići
Telefon (032) 877-834
Faks (032) 879-029
Elektronska pošta spdzdk@gmail.com
Internet adresa www.spdzdk.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Kantonalni nivo,Zeničko-dobojski kanton

I 2.c. Djelatnost

Ostalo

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Dodjeljuje se ugovor za

Više lotova

II 2.a-1. Redni brojevi lotova za koje se dodjeljuje ugovor

1, 2, 8, 15, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 54, 56

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Usluge u šumarstvu, sječa i izvoz drvnih sortimenata

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Kao u tenderskoj dokumentaciji

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77000000-0 Usluge na području poljoprivrede, šumarstva, hortikulture, akvakulture i pčelarstva
Dodatni predmet(i) 77200000-2 Šumarske usluge

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOt-1

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

sječa i izrada ŠDS, primicanje i privlačenje animalom, lifranje, izvoz traktorom, samarica, slaganje sortimenata, popravka
vlaka, izgradnja prelaza preko potoka, konzervacija vlaka.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77000000-0 Usluge na području poljoprivrede, šumarstva, hortikulture, akvakulture i pčelarstva

II Ukupna količina ili obim ugovora

3323

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

148637,79

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

kao u td

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Donja Stupčanica

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač
 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PALEŽ D.O.O OLOVO 4 / 57 4218129600004 Olovo Bosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

148637,79

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

11.04.2023.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

148637,79

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

148637,79

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOt-2

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

sječa i izrada ŠDS, primicanje i privlačenje animalom, izvoz traktorom, samarica, slaganje sortimenata, popravka vlaka,
konzervacija vlaka.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77000000-0 Usluge na području poljoprivrede, šumarstva, hortikulture, akvakulture i pčelarstva

II Ukupna količina ili obim ugovora

6070

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

183860,30

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

kao u td

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Gornja Stupčanica

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač
 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PALEŽ D.O.O OLOVO 6 / 57 4218129600004 Olovo Bosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

183860,30

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

13.04.2023.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

2

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

175423,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

183860,30

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

V 3. Dodatne informacije

Ugovor je dodijeljen drugorangiranom ponuđaču jer Prvorangirani nije dostavio sve dokaze po članu 45. ZJN


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

8


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOt-8

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

sječa i izrada ŠDS, primicanje i privlačenje animalom, lifranje, izvoz traktorom, samarica, slaganje sortimenata, izgrsdnjs
vlaks, izgradnja plančona,popravka vlaka, konzervacija vlaka


I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77000000-0 Usluge na području poljoprivrede, šumarstva, hortikulture, akvakulture i pčelarstva

II Ukupna količina ili obim ugovora

2057

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

90487,43

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

kao u td

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Tribija Duboštica

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač
 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 ŠEED D.O.O. OLOVO 8 / 57 4218221830008 Olovo Bosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

89479,50

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

06.04.2023.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

89479,50

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

89479,50

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

15


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOt-15

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

sječa ŠDS, primicanje animalom; lifranje; izvoz traktorom; izgradnja i sanacija traktorskih vlaka; izgradnja prelaza preko
potoka; izgradnja i sanacija stovarišta

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77000000-0 Usluge na području poljoprivrede, šumarstva, hortikulture, akvakulture i pčelarstva

II Ukupna količina ili obim ugovora

5598

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

238082,94

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

kao u td

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Gornja Misoča

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač
 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PD MR WOOD DOO 10 / 57 4218892700001 Zavidovići Bosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

231757,20

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

13.04.2023.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

3

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

231757,20

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

231757,20

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

22


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOt-22

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Redovna:sječa i izrada šds-a,,izvoz traktorom,izgradnja, čišćenje i konzervacija trakt.puteva,prelazi preko vodotoka

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77000000-0 Usluge na području poljoprivrede, šumarstva, hortikulture, akvakulture i pčelarstva

II Ukupna količina ili obim ugovora

2111

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

92630,68

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

kao u td

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Donja-Krivaja

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač
 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 ŠEED D.O.O. OLOVO 12 / 57 4218221830008 Olovo Bosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

91828,50

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

06.04.2023.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

91828,50

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

91828,50

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

24


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOt-24

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Redovna:sječa i izrada šds-a,,izvoz traktorom,izgradnja, čišćenje i konzervacija trakt.puteva,prelazi preko vodotoka

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77000000-0 Usluge na području poljoprivrede, šumarstva, hortikulture, akvakulture i pčelarstva

II Ukupna količina ili obim ugovora

1864

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

74187,20

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

kao u td

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Donja-Krivaja

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač
 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 ŠEED D.O.O. OLOVO 14 / 57 4218221830008 Olovo Bosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

73628,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

06.04.2023.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

73628,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

73628,00

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

25


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOt-25

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Redovna:sječa i izrada šds-a,,izvoz traktorom,primicanje i privlačenje žičarom, konzervacija trakt.puteva

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77000000-0 Usluge na području poljoprivrede, šumarstva, hortikulture, akvakulture i pčelarstva

II Ukupna količina ili obim ugovora

3002

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

125243,44

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

kao u td

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Donja-Krivaja

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač
 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PD MR WOOD DOO 16 / 57 4218892700001 Zavidovići Bosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

125243,44

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

06.04.2023.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

125243,44

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

125243,44

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

27


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOt-27

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Redovna:sječa i izrada šds-a,,izvoz traktorom,izgradnja, čišćenje i konzervacija trakt.puteva,prelazi preko vodotoka

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77000000-0 Usluge na području poljoprivrede, šumarstva, hortikulture, akvakulture i pčelarstva

II Ukupna količina ili obim ugovora

3570

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

151475,10

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

kao u td

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Gostović

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač
 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 SEFIR-MS D.O.O. ZAVIDOVIĆI 18 / 57 4218939190007 Zavidovići Bosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

151368,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

13.04.2023.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

4

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

4

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

146370,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

151475,10

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

V 3. Dodatne informacije

Izabrani prvorangirani ponuđač je nakon odbio zaključenje dodijeljenog ugovora, koji je drugorangirani ponuđač prihvatio.


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

28


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOt-28

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Redovna:sječa i izrada šds-a,,izvoz traktorom,čišćenje i konzervacija trakt.puteva,prelazi preko vodotoka

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77000000-0 Usluge na području poljoprivrede, šumarstva, hortikulture, akvakulture i pčelarstva

II Ukupna količina ili obim ugovora

2011

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

77322,95

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

kao u td

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Gostović

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač
 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 ''INOPLUSS'' D.O.O. KAKANJ 20 / 57 4218708620009 Kakanj Bosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

74332,60

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

11.04.2023.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

4

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

4

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

74332,60

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

77322,95

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

29


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOt-29

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Redovna:sječa i izrada šds-a,,izvoz traktorom,izgradnja, čišćenje i konzervacija trakt.puteva,prelazi preko vodotoka

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77000000-0 Usluge na području poljoprivrede, šumarstva, hortikulture, akvakulture i pčelarstva

II Ukupna količina ili obim ugovora

2251

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

78739,98

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

kao u td

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Gostović

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač
 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 SEFIR-MS D.O.O. ZAVIDOVIĆI 22 / 57 4218939190007 Zavidovići Bosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

78672,45

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

13.04.2023.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

4

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

4

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

76534,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

78739,98

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

V 3. Dodatne informacije

Izabrani prvorangirani ponuđač je odbio zaključenje dodijeljenog ugovora, koji je drugorangirani ponuđač prihvatio.


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

30


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOt-30

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Redovna:sječa i izrada šds-a,,izvoz traktorom,primicanje i privlačenje žičarom, konzervacija trakt.puteva

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77000000-0 Usluge na području poljoprivrede, šumarstva, hortikulture, akvakulture i pčelarstva

II Ukupna količina ili obim ugovora

2135

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

95712,05

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

kao u td

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Krivaja Zavidovići

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač
 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PD MR WOOD DOO 24 / 57 4218892700001 Zavidovići Bosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

95712,05

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

06.04.2023.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

95712,05

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

95712,05

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

35


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOt-35

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Redovna: Sječa i izrada šds-a,izvoz traktorom,primicanje lifranjem,,izgradnja i konzervacija traktorskih puteva

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77000000-0 Usluge na području poljoprivrede, šumarstva, hortikulture, akvakulture i pčelarstva

II Ukupna količina ili obim ugovora

1363

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

48468,26

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

kao u td

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Donja Krivaja

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač
 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 SRODNA DJELATNOST ASKO 26 / 57 4302311550005 Vogošća Bosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

48386,50

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

06.04.2023.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

48386,50

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

48386,50

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

36


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOt-36

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Redovna: Sječa i izrada šds-a,izvoz traktorom,primicanje lifranjem i animalom,izgradnja,čišćenjei i konzervacija traktorskih
puteva

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77000000-0 Usluge na području poljoprivrede, šumarstva, hortikulture, akvakulture i pčelarstva

II Ukupna količina ili obim ugovora

1929

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

79281,90

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

kao u td

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Donja Krivaja

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač
 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 SRODNA DJELATNOST ASKO 28 / 57 4302311550005 Vogošća Bosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

76967,10

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

06.04.2023.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

76967,10

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

76967,10

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

37


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOt-37

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Sječa i izrada šds,prikupljanje i privlačenje traktorom sa vitlom,izgradnja,čišćenje i konzervacija traktorskih puteva,sanacija
stovarišta

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77000000-0 Usluge na području poljoprivrede, šumarstva, hortikulture, akvakulture i pčelarstva

II Ukupna količina ili obim ugovora

1420

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

65746,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

kao u td

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Nemila-Pepelari

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač
 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 ''INOPLUSS'' D.O.O. KAKANJ 30 / 57 4218708620009 Kakanj Bosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

60998,94

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

11.04.2023.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

2

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

60998,94

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

61060,00

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

38


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOt-38

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Sječa i izrada šds,prikupljanje i privlačenje traktorom sa vitlom,izgradnja,čišćenje i konzervacija traktorskih puteva,sanacija
stovarišta

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77000000-0 Usluge na području poljoprivrede, šumarstva, hortikulture, akvakulture i pčelarstva

II Ukupna količina ili obim ugovora

2171

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

102037,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

kao u td

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Nemila-Bistričak

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač
 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 ''INOPLUSS'' D.O.O. KAKANJ 32 / 57 4218708620009 Kakanj Bosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

101470,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

11.04.2023.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

2

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

101470,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

101572,00

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

39


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOt-39

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Sječa i izrada šds,prikupljanje i privlačenje traktorom sa vitlom,izgradnja,čišćenje i konzervacija traktorskih puteva,sanacija
stovarišta

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77000000-0 Usluge na području poljoprivrede, šumarstva, hortikulture, akvakulture i pčelarstva

II Ukupna količina ili obim ugovora

2999

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

136754,40

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

kao u td

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Nemila-Bistričak

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač
 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 EFENDIĆ VL. IBRAHIM EFENDIĆ 34 / 57 4319680030007 Žepče Bosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

134955,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

11.04.2023.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

3

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

3

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

134955,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

136754,40

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

41


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOt-41

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Sječa i izrada šds,izvoz traktorom,izgradnja i čišćenje traktorskih vlaka

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77000000-0 Usluge na području poljoprivrede, šumarstva, hortikulture, akvakulture i pčelarstva

II Ukupna količina ili obim ugovora

1144

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

42373,76

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

kao u td

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Nemila-Pepelari

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač
 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 DRVO-PROMET DELIĆ DOO 36 / 57 4218913390008 Žepče Bosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

41184,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

13.04.2023.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

2

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

40040,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

41184,00

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

V 3. Dodatne informacije

Izabrani prvorangirani ponuđač je odbio zaključenje dodijeljenog ugovora, koji je drugorangirani ponuđač prihvatio.


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

42


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOt-42

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Sječa i izrada šds,izvoz traktorom,izgradnja i čišćenje traktorskih vlaka

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77000000-0 Usluge na području poljoprivrede, šumarstva, hortikulture, akvakulture i pčelarstva

II Ukupna količina ili obim ugovora

1404

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

52664,04

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

kao u td

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Nemila-Pepelari

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač
 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 DRVO-PROMET DELIĆ DOO 38 / 57 4218913390008 Žepče Bosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

50544,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

13.04.2023.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

2

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

49842,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

50544,00

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

V 3. Dodatne informacije

Izabrani prvorangirani ponuđač je odbio zaključenje dodijeljenog ugovora, koji je drugorangirani ponuđač prihvatio.


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

43


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOt-43

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Sječa i izrada šds,izvoz traktorom,izgradnja i čišćenje traktorskih vlaka

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77000000-0 Usluge na području poljoprivrede, šumarstva, hortikulture, akvakulture i pčelarstva

II Ukupna količina ili obim ugovora

572

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

22622,60

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

kao u td

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Nemila-Pepelari

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač
 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 DRVO-PROMET DELIĆ DOO 40 / 57 4218913390008 Žepče Bosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

22308,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

11.04.2023.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

22308,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

22308,00

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

44


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOt-44

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Sječa i izrada šds,primicanje animalom,izvoz traktorom,izgradnja i čišćenje vlaka,izgradnja prelaza preko
vodotoka,konzervacija tr.vlaka

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77000000-0 Usluge na području poljoprivrede, šumarstva, hortikulture, akvakulture i pčelarstva

II Ukupna količina ili obim ugovora

2363

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

85564,23

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

kao u td

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Tešanjka

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač
 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 KEPIĆ DOO MAGLAJ 42 / 57 4218658340000 Maglaj Bosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

75415,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

13.04.2023.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

3

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

3

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

75339,39

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

75616,00

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

V 3. Dodatne informacije

Izabrani prvorangirani ponuđač je odbio zaključenje dodijeljenog ugovora, koji je drugorangirani ponuđač prihvatio.


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

45


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOt-45

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Sječa i izrada šds,primicanje i izvoz traktor ianimalom, izgradnja trakt. vlaka

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77000000-0 Usluge na području poljoprivrede, šumarstva, hortikulture, akvakulture i pčelarstva

II Ukupna količina ili obim ugovora

837

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

33086,61

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

kao u td

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Lješnica-Maglajska

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač
 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 KEPIĆ DOO MAGLAJ 44 / 57 4218658340000 Maglaj Bosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

31806,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

13.04.2023.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

31806,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

31806,00

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

46


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOt-46

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Sječa i izrada šds,primicanje, čišć. vlaka

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77000000-0 Usluge na području poljoprivrede, šumarstva, hortikulture, akvakulture i pčelarstva

II Ukupna količina ili obim ugovora

202

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

5860,02

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

kao u td

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Jablanica

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač
 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 KEPIĆ DOO MAGLAJ 46 / 57 4218658340000 Maglaj Bosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

5858,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

13.04.2023.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

5858,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

5858,00

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

47


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOt-47

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Sječa i izrada šds,primicanje i izvoz traktor i animalom, čišć. trak. puteva

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77000000-0 Usluge na području poljoprivrede, šumarstva, hortikulture, akvakulture i pčelarstva

II Ukupna količina ili obim ugovora

931

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

32948,09

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

kao u td

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Jablanica

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač
 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 KEPIĆ DOO MAGLAJ 48 / 57 4218658340000 Maglaj Bosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

29000,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

13.04.2023.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

2

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

29000,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

29500,00

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

48


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOt-48

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Sječa i izrada šds,primicanje i izvoz traktor i animalom, čišć. trakt. puteva

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77000000-0 Usluge na području poljoprivrede, šumarstva, hortikulture, akvakulture i pčelarstva

II Ukupna količina ili obim ugovora

1134

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

43919,82

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

kao u td

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Jablanica

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač
 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 KEPIĆ DOO MAGLAJ 50 / 57 4218658340000 Maglaj Bosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

39124,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

13.04.2023.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

2

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

39124,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

39500,00

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

50


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOt-50

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Sječa i izrada šds,lfranje izvoz traktorom,izgradnja,i sanacija traktorskih vlaka ,izgradnja prijelaza

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77000000-0 Usluge na području poljoprivrede, šumarstva, hortikulture, akvakulture i pčelarstva

II Ukupna količina ili obim ugovora

1033

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

35214,97

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

kao u td

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Žuča-Ribnica

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač
 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 ''INOPLUSS'' D.O.O. KAKANJ 52 / 57 4218708620009 Kakanj Bosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

35214,97

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

06.04.2023.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

35214,97

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

35214,97

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

54


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOt-54

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Redovna: Sječa i izrada šds-a,izvoz traktorom, izgradnja,čišćenjei i konzervacija traktorskih puteva, prelaz preko vodotoka

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77000000-0 Usluge na području poljoprivrede, šumarstva, hortikulture, akvakulture i pčelarstva

II Ukupna količina ili obim ugovora

6752

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

251107,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

kao u td

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Gostovići

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač
 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 SELIMANOVIĆ D.O.O. 54 / 57 4218241190005 Tešanj Bosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

230647,71

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

11.04.2023.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

2

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

230647,71

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

230890,78

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

56


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 56

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Redovna: Sječa i izrada šds-a,izvoz traktorom, izgradnja,čišćenjei i konzervacija traktorskih puteva.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77000000-0 Usluge na području poljoprivrede, šumarstva, hortikulture, akvakulture i pčelarstva

II Ukupna količina ili obim ugovora

1692

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

69118,20

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

kao u td

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Tešanj DVU II

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač
 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 SELIMANOVIĆ D.O.O. 56 / 57 4218241190005 Tešanj Bosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

68949,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

13.04.2023.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

68949,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

68949,00

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: