Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 05.05.2023. 13:35

Radova i na sanaciji, rekonstrukciji, izgradnji i redovnom održavanju cesta, MZ: Koševsko brdo, Donji Velešići, Betanija, Šip

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 05.05.2023.
OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

848-1-3-19-5-82/23


Broj obavještenja o nabavci 848-1-3-19-3-8/23

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPĆINA CENTAR SARAJEVO
IDB/JIB 4200650440009
Kontakt osoba Samira Duraković, dipl.pravnik
Adresa Mis Irbina 1
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 562-394
Faks (033) 562-400
Elektronska pošta javnenabavke@centar.ba
Internet adresa www.centar.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Sarajevo Centar

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih
objekata

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Dodjeljuje se okvirni sporazum za

Jedan lot

II 2.a-1. Redni brojevi lotova za koje se dodjeljuje okvirni sporazum

3

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojim je zaključen okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

6410256,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Izvođenje radova sanacije, rekonstrukcije, izgradnje i redovnog održavanja cesta za potrebe Općine Centar Sarajevo

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Izvođenje radova sanacije, rekonstrukcije, izgradnje i redovnog održavanja cesta za potrebe Općine Centar Sarajevo

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 45233120-6 Građevinski radovi na cesti

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Ne

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje okvirni sporazum

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Izvođenje radova na sanaciji, rekonstrukciji, izgradnji i redovnom održavanju cesta: LOT 4 - MZ: Koševsko brdo, Donji
Velešići, Betanija, Šip

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Izvođenje radova na sanaciji, rekonstrukciji, izgradnji i redovnom održavanju cesta: LOT 4 - MZ: Koševsko brdo, Donji
Velešići, Betanija, Šip

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45233120-6 Građevinski radovi na cesti

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

kao u td

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

2136752,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

11.04.2023. - 11.04.2025.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

kao u td

III Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 5,00 %
2 Cijena 95,00 %

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača


Jedan ponuđač
 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 GRAKOP DOO KISELJAK 4236047100001 Kiseljak Bosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1869204,83

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

11.04.2023.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

3

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

3

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

1869204,83

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

1975311,67

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog okvirnog sporazuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: