Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 05.05.2023. 14:31

Izgradnja i sanacija šumskih kamionskih puteva DV Usora 119, 120

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 05.05.2023.
OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

360-1-3-49-5-80/23


Broj obavještenja o nabavci 360-1-3-49-3-25/23

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JP ŠPD-ZDK D.O.O. ZAVIDOVIĆI
IDB/JIB 4218431050005
Kontakt osoba Halid Šibonjić
Adresa Alije Izetbegovića br. 25
Poštanski broj 72220 Zavidovići (bhp sa)
Općina/Grad Zavidovići
Telefon (032) 877-834
Faks (032) 879-029
Elektronska pošta spdzdk@gmail.com
Internet adresa www.spdzdk.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Kantonalni nivo,Zeničko-dobojski kanton

I 2.c. Djelatnost

Ostalo

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Završni građevinski radovi, Ostali radovi za dovršetak gradnje

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Dodjeljuje se ugovor za

Više lotova

II 2.a-1. Redni brojevi lotova za koje se dodjeljuje ugovor

1, 2, 3, 4

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Izgradnja i sanacija šumskih kamionskih puteva

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Kao u td

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 45222000-9 Građevinski radovi niskogradnje, osim mostova, tunela,

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT-1 Nemilska Rijeka 134 142 NP

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Kao u td

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45222000-9 Građevinski radovi niskogradnje, osim mostova, tunela, okana i podzemnih željeznica

II Ukupna količina ili obim ugovora

Kao u td

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

54431,06

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Kao u td

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kao u td

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač
 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 IKAN DOO ZAVIDOVIĆI 4218920090001 Zavidovići Bosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli ugovora


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

49432,29

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

14.04.2023.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

4

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

4

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

34500,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

53417,31

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

V 3. Dodatne informacije

Izabrani prvorangirani i drugorangirani ponuđač je odbio zaključenje dodijeljenog ugovora, koji je trećerangirani ponuđač
prihvatio.


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT-2 Mala Rijeka Zepce

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Kao u td

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45222000-9 Građevinski radovi niskogradnje, osim mostova, tunela, okana i podzemnih željeznica

II Ukupna količina ili obim ugovora

Kao u td

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

32536,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Kao u td

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kao u td

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač
 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 IKAN DOO ZAVIDOVIĆI 4218920090001 Zavidovići Bosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli ugovora


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

28068,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

14.04.2023.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

3

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

3

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

28068,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

32428,00

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT-3 DV Usora 119 120

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Kao u td

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45222000-9 Građevinski radovi niskogradnje, osim mostova, tunela, okana i podzemnih željeznica

II Ukupna količina ili obim ugovora

Kao u td

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

36555,54

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Kao u td

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kao u td

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač
 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 HUNES D.O.O. 4218001980009 Žepče Bosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli ugovora


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

32000,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

14.04.2023.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

3

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

3

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

32000,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

36439,00

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT-4 Sokolina - Jezevac

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Kao u td

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45222000-9 Građevinski radovi niskogradnje, osim mostova, tunela, okana i podzemnih željeznica

II Ukupna količina ili obim ugovora

Kao u td

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

37959,79

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Kao u td

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kao u td

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač
 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 IKAN DOO ZAVIDOVIĆI 4218920090001 Zavidovići Bosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli ugovora


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

32848,45

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

14.04.2023.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

2

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

32848,45

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

37827,78

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: