Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 08.05.2023. 09:53

Usluge popravljanja i održavanja za motorna vozila i pripadajuću opremu

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 08.05.2023.
OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

29343-7-2-3-5-4/23


Broj obavještenja o nabavci 29343-7-2-3-3-3/23

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv ŠUMARSKI FAKULTET
IDB/JIB 4200494560198
Kontakt osoba Vedran Veletovac
Adresa ul. Zagrebačka br. 20.
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telefon (033) 812-490
Faks
Elektronska pošta info@sfsa.unsa.ba
Internet adresa

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Kantonalni nivo,Kanton Sarajevo

I 2.c. Djelatnost

Obrazovanje

I 3. Zajednička nabavka

NeI 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Dodjeljuje se ugovor za

Jedan lot

II 2.a-1. Redni brojevi lotova za koje se dodjeljuje ugovor

1

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Usluge popravaka, održavanja i srodne usluge za vozila i pripadajuću opremu

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Usluge popravaka, održavanja i srodne usluge za vozila i pripadajuću opremu, u svrhu redovnog i vanrednog servisiranja
službenih vozila, kao i tehničkog pregleda vozila

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet50000000-5 Usluge popravaka i održavanja
Dodatni predmet(i) 50100000-6Usluge popravaka, održavanja i srodne usluge za vozila i

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Usluge popravljanja i održavanja za motorna vozila i pripadajuću opremu

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Redovno i vanredno servisiranje službenih vozila

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet50100000-6 Usluge popravaka, održavanja i srodne usluge za vozila i pripadajuću opremu

II Ukupna količina ili obim ugovora

-

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

3950,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina od dana potpisivanja ugovor

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

U sjedištu-servisu odabranog ponuđača. Svi ponuđači udaljeni više od deset (10) kilometara od zgrade Šumarskog fakulteta,
Zagebačka 20., 71000 Sarajevo, snose sve troškove prevoza/transporta vozila do mjesta izvršenja usluge.

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1SARADIS D.O.O. 4 / 54200066250001VogošćaBosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

2190,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

2190,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

28.04.2023.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

2

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

2190,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

2200,00

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: