Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 08.05.2023. 14:24

Usluge u šumarstvu u ŠG Gradiška, lot 2

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 08.05.2023.
OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

2964-1-2-5-5-19/23


Broj obavještenja o nabavci 2964-1-2-5-3-9/23

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv ŠUMSKO GAZDINSTVO ''GRADIŠKA'' GRADIŠKA
IDB/JIB 4400632340209
Kontakt osoba Tomislav Kovačević
Adresa Vojvode Mišića br. 10
Poštanski broj 78400 Gradiška (sp bl)
Opština/Grad Gradiška
Telefon (051) 826-080
Faks (051) 814-674
Elektronska pošta gradiska@sumers.org
Internet adresa

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 2.c. Djelatnost

Ostalo

I 3. Zajednička nabavka

Ne


I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Dodjeljuje se ugovor za

Više lotova

II 2.a-1. Redni brojevi lotova za koje se dodjeljuje ugovor

1, 2

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Usluge u šumarstvu u ŠG Gradiška

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Usluge u šumarstvu- Usluge sječe i izrade šds, transporta šds od panja do stovarišta na ŠKP, popravke i izgradnje
traktorski puteva (vlaka), izgradnje premosnica te transporta (iznosa) šds od panja do stovarišta na ŠKP u ŠG
"Gradiška" Gradiška - ŠU Srbac.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77000000-0 Usluge u oblasti poljoprivrede, šumarstva, hortikulture, akvakulture i pčelarstva
Dodatni predmet(i) 77200000-2 Šumarske usluge

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Usluge u šumarstvu u ŠG Gradiška LOT 1

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

1) Usluge sječe i izrade ŠDS, te transporta ŠDS od panja do stovarišta na šumskom kamionskom putu te popravke
traktorskih puteva (vlaka) u odjelu 12 P.J. "Motajica" ŠU Srbac
2) Usluge sječe i izrade ŠDS, te transporta ŠDS od panja do stovarišta na šumskom kamionskom putu te izgradnje
traktorskih puteva (vlaka) i premosnica u odjelu 19 P.J. "Motajica" ŠU Srbac
3) Usluge sječe i izrade ŠDS, te transporta ŠDS od panja do stovarišta na šumskom kamionskom putu te popravke
traktorskih puteva (vlaka) i premosnica u odjelu 60 P.J. "Gumjera-Careva gora" ŠU Srbac.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77000000-0 Usluge u oblasti poljoprivrede, šumarstva, hortikulture, akvakulture i pčelarstva

II Ukupna količina ili obim ugovora

Prema TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

259976,86

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Regulisaće se Ugovorom

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

ŠG Gradiška, ŠU Srbac

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 DTD VIDOVIĆ DOO 4404693970006 Srbac Bosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

259409,59

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

259409,59

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

26.04.2023.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

259409,59

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

259409,59

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Usluge u šumarstvu u ŠG Gradiška LOT 2

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

1) Usluge transporta (iznosa) ŠDS od panja do stovarišta na šumskom kamionskom putu u odjelu 149 PJ "Motajica"
ŠU Srbac
2)Usluge transporta (iznosa) ŠDS od panja do stovarišta na šumskom kamionskom putu u odjelu 154 PJ "Motajica"
ŠU Srbac
3)Usluge transporta (iznosa) ŠDS od panja do stovarišta na šumskom kamionskom putu u odjelu 158 PJ "Motajica"
ŠU Srbac

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77000000-0 Usluge u oblasti poljoprivrede, šumarstva, hortikulture, akvakulture i pčelarstva

II Ukupna količina ili obim ugovora

Prema TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

19864,83

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Regulisaće se Ugovorom

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

ŠG Gradiška, ŠU Srbac

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 KOZARA DALIBOR DJUKANOVIC 4508870810006 Banja Luka Bosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

19862,75

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

19862,75

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

26.04.2023.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

19862,75

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

19862,75

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: