Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 09.05.2023. 09:51

Izrada projektno-tehničke dokumentacije rekonstrukcije i sanacije saobraćajnica, pješačkih staza, parking prostora i autobuskih stajališta, lot 3

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 09.05.2023.
OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

888-1-2-58-5-98/23


Broj obavještenja o nabavci 888-1-2-58-3-47/23

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPĆINA ILIDŽA
IDB/JIB 4200319720000
Kontakt osoba ALMEDIN MURATOVIĆ
Adresa Butmirska cesta 12
Poštanski broj 71210 Ilidža (bhp sa)
Općina/Grad Ilidža
Telefon (033) 775-682
Faks (033) 637-862
Elektronska pošta javne.nabavke@opcinailidza.ba
Internet adresa www.opcinailidza.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Ilidža

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Arhitektonske usluge: inženjerske usluge i integralne inženjerske usluge, usluge prostornog planiranja i uređenja
pejzaža, slične naučne i tehničke konsultantske usluge, usluge tehničkog ispitivanja i analiza

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Dodjeljuje se ugovor za

Jedan lot

II 2.a-1. Redni brojevi lotova za koje se dodjeljuje ugovor

3

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Izrada projektno-tehničke dokumentacije rekonstrukcije i sanacije saobraćajnica, pješačkih staza, parking prostora i
autobuskih stajališta

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Izrada projektno-tehničke dokumentacije rekonstrukcije i sanacije saobraćajnica, pješačkih staza, parking prostora i
autobuskih stajališta

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71000000-8 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije usluge

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Ne

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 3 • Glavni projekat izgradnje parking prostora u ulici Reisa ef. Hadžiomerovića br.20, MZ Hrasnica II • Glavni projekat
rekonstrukcije ulice Fuada Muhića • Idejni i Glavni projekat izgradnje autobusne okretnice Hipodrom


I 2. Kratak opis predmeta ugovora

• Glavni projekat izgradnje parking prostora u ulici Reisa ef. Hadžiomerovića br.20, MZ Hrasnica II
• Glavni projekat rekonstrukcije ulice Fuada Muhića
• Idejni i Glavni projekat izgradnje autobusne okretnice Hipodrom

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71220000-6 Usluge projektiranja u arhitekturi

II Ukupna količina ili obim ugovora

3 projekta

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

10000,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Kao u projektnom zadatku

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Ilidža

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač
 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 ARTING BH 4 / 5 4201906550008 Ilidža Bosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

8985,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

03.05.2023.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

8985,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

8985,00

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: