Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 09.05.2023. 12:24

Usluge održavanja programskih paketa (Docunova, Datanova i Finova)

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 09.05.2023.
OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

52-4-2-10-5-24/23ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPĆINA KALESIJA
IDB/JIB 4209305600009
Kontakt osoba Maida Alić
Adresa Patriotske lige 15
Poštanski broj 75260 Kalesija (bhp sa)
Općina/Grad Kalesija
Telefon (035) 367-700
Faks (035) 631-286
Elektronska pošta javnenabavke@kalesija.ba
Internet adresa www.kalesija.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Kalesija

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Kompjuterske i uz njih vezane usluge

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

USLUGE ODRŽAVANJA NOVA PROGRAMSKOG PAKETA (DOCUNOVA, DATANOVA I FINOVA)

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

USLUGA ODRŽAVANJA NOVA PROGRAMSKOG PAKETA ( DOCUNOVA, DATANOVA I FINOVA)

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 72267100-0 Održavanje programske podrške za informacijsku tehnologiju

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

DEFINISANO U TD

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

DEFINISANO U TD

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

DEFINISANO U TD

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno ex ante obavještenje o transparentnosti?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač
 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 ITINERIS D.O.O. TUZLA 4209718600007 Tuzla Bosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

7080,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

7080,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

27.04.2023.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

7080,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

7080,00

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS C2


a) Uslov iz Zakona za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Član 21. Stav (1) Tačka c)

b) Razlozi za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Radi zaštite ekskluzivnih prava privrednog subjekta ITINERIS doo kao autora i ekskluzivnog vlasnirsta postupka javne
nabavke: pregovarački postupak bez objave obavještenja sa jednim pozvanim ponuđačem, po osnovu člana 21. stav c) i član
28. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Službeni glasnik BiH" broj: 39/14 i 59/22), a uz sljedeće obrazloženje: Član 21. stav c)
Zakona o javnim nabavkama BiH određuje da ugovorni organ izuzetno može ugovor o nabavci dodjeliti putem
pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci u slučaju kada se iz suštinskih, dokazivih tehničkih ili
umjetničkih razloga, ili iz razloga koji se odnose na zaštitu ekskluzivnih prava, ugovor može dodijeliti samo određenom
dobavljaču. Održavanje softwerskih aplikacija "DocuNova", "DataNova", "FiNova", sistemsko održavanje servera, u 2023.
godini sa ponuđačem "Itineris" d.o.o. Tuzla je potrebno provesti na naprijed navedeni način jer je ova firma vlasnik izvornog
koda za sve naprijed navedene aplikacije, te se na osnovu toga podrazumijeva njihova instalacija aplikacija kao i održavanje
kroz sistemsko održavanje svih servisa na serverima Općine Kalesija.

c) Broj ponuđača sa kojima ste pregovarali

1

d) Naziv ponuđača sa kojima ste pregovarali

ITINERIS D.O.O. TUZLA
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: