Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 09.05.2023. 13:19

Usluge podrške i održavanja dokument menadžment sistema

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 09.05.2023.
OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

1161-7-2-55-5-20/23


Broj obavještenja o nabavci 1161-7-2-55-3-16/23

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv DRŽAVNA AGENCIJA ZA ISTRAGE I ZAŠTITU
IDB/JIB 4403462520001
Kontakt osoba Esad Šikalo
Adresa Nikole Tesle 59
Poštanski broj 71123 Istočno Sarajevo (sp bl)
Općina/Grad Istočno Novo Sarajevo (Istočno Sarajevo)
Telefon (057) 326-376
Faks (057) 342-799
Elektronska pošta esikalo@sipa.gov.ba
Internet adresa www.sipa.gov.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Državni nivo

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Kompjuterske i uz njih vezane usluge

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka usluga podrške i održavanja dokument menadžment sistema

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka usluga podrške i održavanja dokument menadžment sistema za potrebe Državne agencije za istrage i zaštitu

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 72212780-0 Usluge razvoja programske podrške za upravljanje sistemom, spremanjem i sadržajem

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Prema specifikaciji iz konkurentskog zahtjeva

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Nikole Tesle 59, Istočno Sarajevo

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

24 mjeseca od potpisivanja ugovora

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač
 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 ORKA D.O.O. 4200891300003 Stari Grad Bosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

42720,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

03.05.2023.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

42720,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

42720,00

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: