Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 09.05.2023. 14:45

Reportaža u almanahu PUT plus

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 09.05.2023.
IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE

266-8-2-79-25-68/23


Broj postupka 266-8-2-79/23

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNO PREDUZEĆE AUTOCESTE FBIH D.O.O. MOSTAR
IDB/JIB 4227691540005

I 2. Zajednička nabavka

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Reportaža u almanahu PUT plus

II 4.b. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet79341000-6 Usluge oglašavanja

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Direktni sporazum

III 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

III 5. Ishod postupka

Dodijeljen

IV DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1Agencija za izdavaštvo i edukaciju PUT plus111811608BeogradSerbia

IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Vrijednost računa/ugovora bez PDV-a u KM

897,73

IV 2.b. Datum računa/ugovora
17.4.2023.
IV 5. Dodatne informacije

KUF961

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: