Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 10.05.2023. 09:05

Svjetiljke za javnu rasvjetu

Izvor: Akta.ba, 05.05.2023.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 97/16, 36/19 i 61/21), člana 70. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14 i 59/22) i člana 66. Statuta opštine Šamac („Službeni glasnik Opštine Šamac, broj 9/17 i 14/22), Načelnik opštine Šamac, donosi:

 

ODLUKU

o dodjeli ugovora za nabavku robe „Nabavka svjetiljki za javnu rasvjetu“

 

Član 1.

Prihvata se ponuda ponuđača „ELNOS TRADE“ d.o.o. Banja Luka za nabavku robe „Nabavka svjetiljki za javnu rasvjetu“ i imenovanom ponuđaču dodjeljuje se Ugovor u iznosu od 5.650,00 КM bez PDV-a, odnosno 6.610,50 КM sa PDV-om putem direktnog sporazuma.

Član 2.

Po pravosnažnosti ove odluke, Opština Šamac će pozvati izabranog ponuđača radi zaključenja ugovora kojim će regulisati međusobna prava i obaveze za predmetnu javnu nabavku shodno zakonskim propisima koji regulišu postupke ugovaranja.

Član 3.

U postupku javne nabavke putem direktnog sporazuma Opština Šamac je kao ugovorni organ dana 21.04.2023. godine uputila zahtjev za dostavljanje ponude ponuđaču „ ELNOS TRADE“ d.o.o. Banja Luka.

U roku ostavljenom za dostavljanje ponuda istog dana dostavljena je ponuda ponuđača „ ELNOS TRADE“ d.o.o. Banja Luka u iznosu od 5.650,00 КM bez PDV-a, , odnosno 6.610,50 КM sa PDV-om.

Član 4.

Protiv ove Odluke dobavljač ima pravo prigovora Načelniku opštine u roku od 5 (pet) dana od dana prijema obavještenja o nabavci, a žalba nije dopuštena.

Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku Opštine Šamac“.

Broj: 01-022-188/2023

Datum: 25.04.2023. god.

NAČELNIК OPŠTINE

Đorđe Milićević, dipl. ekon.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: