Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 10.05.2023. 15:07

Grafička priprema i štampa lista RiTE Ugljevik

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 10.05.2023.
IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE

1276-8-2-176-25-79/23


Broj postupka 1276-8-2-176/23

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv MJEŠOVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE" - ZAVISNO
PREDUZEĆE "RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGLJEVIK" AKCIONARSKO DRUŠTVO
UGLJEVIK
IDB/JIB 4400449490005

I 2. Zajednička nabavka

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge izdavaštva i štampanja na bazi tarife ili ugovora

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Grafička priprema i štampa lista RiTE Ugljevik

II 4.b. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet79810000-5 Usluge štampanja

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Direktni sporazum

III 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

III 5. Ishod postupka

Dodijeljen

IV DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1ASOGLAS DOO4404029420007ZvornikBosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Vrijednost računa/ugovora bez PDV-a u KM

5850,00

IV 2.b. Datum računa/ugovora
20.4.2023.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: