Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 10.05.2023. 16:17

Održavanje putnog pojasa na lokalnim i nerazvrstanim cestama

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 10.05.2023.
OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

870-1-3-21-5-49/23


Broj obavještenja o nabavci 870-1-3-21-3-31/23

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv GRAD VISOKO
IDB/JIB 4218275170003
Kontakt osoba Adna Smajić
Adresa Alije Izetbegovića 12A
Poštanski broj 71300 Visoko (bhp sa)
Općina/Grad Visoko
Telefon (032) 732-500
Faks (032) 738-330
Elektronska pošta gradonacelnik@visoko.gov.ba
Internet adresa www.visoko.gov.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Visoko

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Drugi građevinski radovi koji uključuju posebne
zanatske radove

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojim je zaključen okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

10.05.2023. - 10.05.2024.

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

33504,27

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Održavanje putnog pojasa na lokalnim i nerazvrstanim cestama

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Predmet ovog postupka je održavanje putnog pojasa na lokalnim i nerazvrstanim cestama, detaljno prema Predmjeru
radova koji se nalazi u prilogu tenderske dokumentacije.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet45233141-9 Radovi na održavanju cesta

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Detaljno prema predmjeru radova

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Područje grada Visoko

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1MUŠINBEGOVIĆ GRADNJA D.O.O. VISOKO4218859910009VisokoBosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

33486,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

33486,00

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

10.05.2023.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

33486,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

33486,00

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog okvirnog sporazuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

V 3. Dodatne informacije

-

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: