Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 15.05.2023. 12:56

Usluge zbrinjavanja i odvoza farmaceutskog otpada

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 15.05.2023.
OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA

50-7-2-3-5-19/23


Broj obavijesti o nabavi 50-7-2-3-3-8/23

ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv DOM ZDRAVLJA MOSTAR
IDB/JIB 4227220420000
Kontakt osoba JADRANKA BOGDAN
Adresa Hrvatskih Branitelja bb
Poštanski broj 88000 Mostar (hp mo)
Općina/Grad Mostar
Telefon (036) 321-890
Faks (036) 335-531
Elektronička pošta domzdravljamo4@tel.net.ba
Internet adresa

I 2. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravna osoba iz članka 4. stavak (1) točka b) ZJN

I 2.b. Razina

Grad,Mostar

I 2.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 3. Zajednička nabava

Ne


I 4. Nabava u ime drugih ugovornog tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge odlaganja otpada, kanalizacione usluge i druge sanitarne usluge

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Dodjeljuje se ugovor za

Više lotova

II 2.a-1. Redni brojevi lotova za koje se dodjeljuje ugovor

1, 2

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabava usluga zbrinjavanja i odvoza medicinskog otpada

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabava za usluge zbrinjavanja i odvoza medicinskog otpada

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 90000000-7 Usluge u području otpadnih voda, otpada, čišćenja i okoliša

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Usluge odvoza i zbrinjavanje medicinskog otpada -LOT 1

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Usluge zbrinjavanaj i odvoza mediicnskog otpada

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 90000000-7 Usluge u području otpadnih voda, otpada, čišćenja i okoliša

II Ukupna količina ili obim ugovora

12.000 KM

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

12000,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Izvršenje usluge

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Dom zdravlja Mostar

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuditelju/grupi ponuditelja

Jedan ponuđač
 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 MVVM D.O.O. 4227937720008 Mostar Bosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM


14563,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

14563,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

15.05.2023.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

14563,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

14563,00

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabava financirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Usluge odvoza i zbrinjavanje farmaceutskog otpada -LOT 2

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Usluge zbrinjavanja i odvoza farmaceutskog otpada

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 90000000-7 Usluge u području otpadnih voda, otpada, čišćenja i okoliša

II Ukupna količina ili obim ugovora

3.000

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

3000,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Izvršenje usluge

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Dom zdravlja Mostar

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuditelju/grupi ponuditelja

Jedan ponuđač
 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 MVVM D.O.O. 4227937720008 Mostar Bosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM


20,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

20,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

15.05.2023.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

20,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

20,00

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabava financirana iz sredstava EU?

Ne

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: