Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 05.06.2023. 10:44

Rasvjetna oprema

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 05.06.2023.
OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

113-1-1-21-5-56/23


Broj obavještenja o nabavci 113-1-1-21-3-33/23

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv RADIOTELEVIZIJA BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB 4200351290009
Kontakt osoba Ergin Osmić
Adresa Bulevar Meše Selimovića 12
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Novi Grad (Sarajevo)
Telefon (033) 408-056
Faks (033) 408-057
Elektronska pošta ergin.osmic@bhrt.ba
Internet adresa www.bhrt.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Državni nivo

I 2.c. Djelatnost

Ostalo

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojim je zaključen okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

30.05.2023. - 29.05.2024.

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

9000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka rasvjetne opreme

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka rasvjetne opreme i rezervnih dijelova za opštu rasvjetu (fluorescentne cijevi, starteri, LED cijevi i LED sijalice) za
potrebe ugovornog organa Radiotelevizije Bosne i Hercegovine.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 31500000-1 Rasvjetna oprema i električne svjetiljke
Dodatni predmet(i) 31530000-0 Dijelovi svjetiljki i rasvjetne opreme
  31531000-7 Sijalice
  31532100-5 Cijevne svjetiljke
  31532110-8 Fluorescentne cijevne svjetiljke

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Prema tenderskoj dokumentaciji

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Radiotelevizija Bosne i Hercegovine
Bulevar Meše Selimovića 12
71000 Sarajevo

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač
 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 TRANZIT ELEKTRO ZENICA 4218831230002 Zenica Bosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

7391,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

7391,00

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

30.05.2023.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

5

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

3

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

7391,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

7850,00

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog okvirnog sporazuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: