Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 05.06.2023. 15:20

Osiguranje vozila

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 05.06.2023.
OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

222-7-2-16-5-13/23


Broj obavještenja o nabavci 222-7-2-16-3-7/23

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv KOMUNALAC A.D. DERVENTA
IDB/JIB 4400158760005
Kontakt osoba Srđan Stolica
Adresa Njegoševa br.1
Poštanski broj 74400 Derventa (sp bl)
Opština/Grad Derventa
Telefon (053) 333-466
Faks (053) 331-680
Elektronska pošta komunalacderventa@hotmail.com
Internet adresa www.komunalacderventa.com

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 2.b. Nivo

Opštinski nivo (RS),Derventa

I 2.c. Djelatnost

Vodosnabdjevanje

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Finansijske usluge: usluge osiguranja, bankarske i investicijske usluge

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Osiguranje vozila

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Osiguranje vozila - Osiguranje od autoodgovornosti sa osiguranjem vozača i putnika (obavezno osiguranje)

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 66516100-1 Usluge osiguranja od odgovornosti za upotrebu motornih vozila

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Prema tenderskoj dokumentaciji

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

NJegoševa 1, 74400 Derventa

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Prema tenderskoj dokumentaciji

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač
 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 ADRIATIC OSIGURANJE D.D. PODRUŽNICA BANJA LUKA 4200213141167 Banja Luka Bosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

8706,80

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

8706,80

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

01.06.2023.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

9

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

6

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

8550,50

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

9143,61

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Da

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

V 3. Dodatne informacije

Najpovoljniji ponuđač nije dostavio tražene dokumente iz člana 45. stav (2) ZJN pa je ugovor dodjeljen
drugorangiranom ponuđaču.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: