Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 12.06.2023. 15:18

Servis vozila i nadogradnja vatrogasnih vozila Ziegler

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 12.06.2023.
OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA

529-7-2-1-5-11/23


Broj obavijesti o nabavi 529-7-2-1-3-1/23

ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv JAVNO PREDUZEĆE "MEĐUNARODNA ZRAČNA LUKA-AERODROM MOSTAR"
D.O.O. MOSTAR
IDB/JIB 4227190170003
Kontakt osoba Marinko Raguž
Adresa Ortiješ bb
Poštanski broj 88000 Mostar (hp mo)
Općina/Grad Mostar
Telefon (036) 352-770
Faks (036) 350-212
Elektronička pošta marinko.raguz@mostar-airport.ba
Internet adresa www.mostar-airport.ba

I 2. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorsko ugovorno tijelo iz članka 5. ZJN

I 2.b. Razina

Grad,Mostar

I 2.c. Djelatnost

Djelatnosti zračne luke

I 3. Zajednička nabava

Ne

I 4. Nabava u ime drugih ugovornog tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge održavanja i popravki

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Servis vozila i nadogradnji vatrogasnih vozila „Ziegler“

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Servis vozila i nadogradnji vatrogasnih vozila „Ziegler“

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50413200-5 Usluge popravaka i održavanja vatrogasne opreme

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

2

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Sjedište Ugovornog tijela.

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina.

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuditelju/grupi ponuditelja

Jedan ponuđač
 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 ZIEGLER D.O.O. 91012956644 Zagreb Croatia

IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

29337,45

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

29337,45

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

18.05.2023.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

29337,45


IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

29337,45

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabava financirana iz sredstava EU?

Ne

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: