Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 13.06.2023. 14:27

Gorivo

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 13.06.2023.
OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

21081-1-1-7-5-3/23


Broj obavještenja o nabavci 21081-1-1-7-3-1/23

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNI PRIJEVOZ D.O.O. PROZOR-RAMA
IDB/JIB 4227941320006
Kontakt osoba Muamer Kukić
Adresa Kralja Tomislava bb
Poštanski broj 88440 Prozor (hp mo)
Općina/Grad Prozor/Rama
Telefon (063) 040-280
Faks
Elektronska pošta javniprijevozdoo@gmail.com
Internet adresa

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Prozor/Rama

I 2.c. Djelatnost

Ostalo

I 3. Zajednička nabavka

NeI 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojim je zaključen okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

01.06.2023. - 01.06.2025.

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

240000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka goriva

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka dizel i benzin goriva za potrebe vozila Društva

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09100000-0 Goriva

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

100.000 litara

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Benzinske pumpe ponuđača

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

III 2.a. Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Kvaliteta robe 10,00 %
2 Operativni trošak 10,00 %
3 Cijena 80,00 %

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Ne

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač
 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 HOLDINA DOO 4200068200001 Novo Sarajevo Bosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

215650,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

107825,00

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

14.05.2023.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

215650,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

215650,00

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog okvirnog sporazuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: